31. týden v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od neděle  31. října  do neděle 7. listopadu 2021

ne    31. října       31. neděle v mezidobí                            

po    1. listopadu –   Slavnost Všech svatých   

út     2. listopadu –   Vzpomínka na všechny věrné zemřelé        

st     3. listopadu –   Sv. Martina de Porres, řeholníka                            

čt     4. listopadu –   Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

pá    5. listopadu       

so    6. listopadu                                                                   

ne    7. listopadu 32. neděle v mezidobí                            

*************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 ne    11:00    Za + Marii Zbořilovu, manžela Františka  a za živou rodinu 

po     19:30   Za + Marii Bakalíkovu, manžela, dceru, syna  a rodiče z obou stran

út      19:30   Na poděkování za dar života a víry

st       18:00   Za + Annu Majdovu, manžela, syna, rodiče  a sourozence

čt      18:30  Na poděkování za dar života

pá     18:00   Za + Josefa Havlíka, manželku a děti

so     18:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne     9:30    Ke cti svatého Huberta

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích  

ne      8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

po    17:00   Prosba o přímluvu všech svatých pro očekávané 
                      narozené i nenarozené děti a jejich matky  z farnosti

út      17:00   Za všechny zemřelé

st       14:00   Za + Františka Adama; s rozloučením

čt     18:00   Za + manžele Otáhalovy a Zbořilovy        

ne       8:00  Za + Františku Skopalovu, manžela, syna a duše v očistci

…………………………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (30. 10.)  18:00 Na daný úmysl

ne  (07. 11.)  17:00 Na daný úmysl

***********************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30   Za + Jaroslava a Andělu Horákovy, rodiče,                                
                        sourozence, za živou rodinu a na poděkování

po     18:15  Na poděkování za dar zdraví a živou rodinu

út      18:15   Na úmysl sv. Otce  

ne    11:00  Za + Helenu Dvořákovu, manžela, živou a + rodinu 

***************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle  7. listopadu 2021

Dnes je  31. neděle v mezidobí.

V pondělí je Slavnost všech svatých, mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

V úterý je vzpomínka na věrné zemřelé, mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

Ve středu se při mši svaté ve Zlobicích ve 14:00 hod. rozloučíme se + panem Františkem Adamem.

V sobotu je mše svatá v Ratajích v 18:00 hod..

Příští  neděle  je  32. v mezidobí.  Mše svatá ve Věžkách je v 17:00 hodin. Příští neděli je v Ratajích mše svatá ke cti sv. Huberta již v 9:30, proto bude v Počenicích mše svatá až v 11:00 hodin.

Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání

Výuka náboženství v Ratajích je v  úterý ve 13:00 hod. ve škole.

Dušičkové pobožnosti budou na našich hřbitovech:
– neděle 31. října      16:00  hod. Zlobice
– sobota 6. listopadu – 15:00 hod. Popovice
– neděle 7. listopadu – 16:00 hod.  Rataje

1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva kostela spojená s modlitbou Páně a Vyznáním víry.

Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.

Sestry a bratři, stále prosím i nadále se modlete za nová duchovní povolání.  

Minulou neděli jste věnovali na misie
– v Ratajích  …..           6770 Kč;     ve Věžkách 770 Kč
– ve Zlobicích ….         2501 Kč
– v Počenicích ….         1728 Kč

Pán vám odplať za vaši štědrost.

Nemocné v Počenicích navštívím v pátek 5. listopadu;

nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 6. listopadu.

Modlitby matek budou dle domluvy, modlitby otců budou ve čtvrtek po mši svaté na faře.

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela máte  archy k zapsání úmyslů                                          na mše svaté  v měsících  listopad a  prosinec  2021.

(Zlobice, Rataje)  V sákristii jsou připraveny archy  k zapsání úmyslů na mše svaté   
                                 v měsících  listopad a prosinec  2021.

Milí farníci , společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech,  nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství  pro ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele Bohemia energii a dalších společností.

Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách www.kristyn.cz.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.