33. týden v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od neděle  14. listopadu  do neděle 21. listopadu 2021

ne    14. listopadu 33. neděle v mezidobí                                     

po    15. listopadu  –   Sv. Alberta Velikého,                                                                                biskupa a učitele církve

út     16. listopadu  –  Sv. Markéty Skotské        

st     17. listopadu   –  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice                            

čt     18. listopadu   –  Posvěcení římských bazilik                                                                     svatých apoštolů Petra a Pavla

pá    19. listopadu         

so    20. listopadu                                                                   

ne   21. listopadu   Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE         

************************************************************ 

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

ne    11:00   Za + Marii Kovářovu, manžela, rodiče a duše v očistci 

st      18:30   Za + Marii Kochaníčkovu, dceru, manžela, dva bratry a rodiče

pá     13:30  Za + Ludmilu Vlkovu; s pohřbem

pá     18:00   Za + Vlastimilu Tupou, manžela, syna Josefa a duše v očistci

so    11:00   Na poděkování za 50 let společného života 

ne     11:00   Za + Stanislava Blaženu Říkovských a rodiče z obou stran

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00   Za celé farní společenství a za zdravotníky,                              
                        abychom zdárně překonali současnou covidovou situaci 

čt     17:00   Za oběti a křivdy nacismu a komunismu v naší farnosti a za smíření 

ne       8:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (13. 11.)  17:00 Na daný úmysl

st              17:00 Na daný úmysl

so  (20. 11.)  17:00 Na daný úmysl

*********************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne       9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út     17:00   Za + manžele Navrátilovy a syna

ne     9:30  Za + Jitku Vranovu, manžela a živou rodinu 
*************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle  21. listopadu 2021

Dnes je  33. neděle v mezidobí.  Sbírka této neděle je určena na Charitu.

Ve středu  je hodová mše svatá ke cti sv. Alžbět ye Věžkách v 17:00 hod..

V pátek  ve 13:30 hod. bude v Ratajích  pohřeb + paní Ludmily Vlkové ze Šelešovic.

V sobotu je  mše svatá  v Ratajích v 11:00 hod.. a ve  Věžkách v 17:00 hod.

Příští  neděle  je  Slavnost Ježíše Krista Krále.  Sbírka příští neděle je na opravu kostela.

Dnes po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Výuka náboženství v Ratajích je v  úterý ve 13:00 hod. ve škole.

Sestry a bratři, stále prosím i nadále se modlete za nová duchovní povolání. 

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela máte  archy k zapsání úmyslů                                           na mše svaté  v měsících  listopad a  prosinec  2021.

 

(Zlobice, Rataje)  V sákristii jsou připraveny archy  k zapsání úmyslů na mše svaté 
                                 v prosinci  2021.

Prosím přítomné členy pastorační rady o krátkou schůzku po mši svaté. – výběr tématu na synodu. Kdo by se chtěl připojit do synodálního kroužku, je vítán, ať přijde také.

V sobotu 20. listopadu je děkanátní setkání mládeže na AG  s tímto programem:

Registrace od 8:30 ve vestibulu AG; 9:00 Písnička, úvodní modlitba; 9:15 -9:45 Stručné představení děkanátů

10:00 Úderná katecheze P. Libor Všetula; 11:00 Reflexe katecheze různé možnosti:
o   ve skupinkách nebo u kávy o   přímluvná modlitba za to co se díky katechezi otevřelo
o   adorace o   svátost smíření

12:00 Oběd v AG jídelně; 12:30 Kavárna + gauč talk o povolání s pozvanými hosty a možnost dotazů účastníků
14:00 Příprava na mši svatou; 15:00 Mše svatá; 16:00 Závěr

 Formulář k přihlášení najdete:

  1. Na facebookové události Děkanátní setkání mládeže 2021, kterou najdete na stránkách @mladezdekanatukromeriz případně na @mladezfullhd
  2. Na instagramových profilech @mladezdekanatukromeriz nebo @mladezfullhd v BIU
  3. Na vyžádání přes email: mladezkromeriz@signaly.cz

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.