14. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od  4. července  do neděle 11. července 2021

ne    4. července   14. neděle v mezidobí

po   5. července   –  Slavnost sv. Cyrila, mnicha

                                         a Metoděje biskupa,

                                         hlavních patronů Moravy

út     6. července   –  Sv. Marie Goretti, panny a mučednice

st     7. července                 

čt     8. července   

pá    9. července   –   Sv. Augustina Čao Žung, kněze a druhů mučedníků        

so   10. července                                                               

ne  11. července    15. neděle v mezidobí                                                                        

 

*********************************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

*********************************************************

ne     11:00     Za  pomoc Boží pro všechny postižené
                         ničivými bouřemi a tornádem na Jižní Moravě

po     11:00    Na poděkování Pánu Bohu za uzdravení                                     
                           s prosbou o ochranu a Boží požehnání                                      
                           pro rodinu Macurovu a Elisovu

 ne (Kaple Sobělice)   

       11:00     Za živé a + hasiče a obyvatele Sobělic

***********************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00    Za pomoc Boží, smilování a útěchu pro těžce nemocnou

út      9:30    Za živé a + farníky ze Zlobic

ne     8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (04. 07.)  18:00 Na daný úmysl

so  (10. 07.)   18:00 Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne     9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností   

ne    9:30    Na poděkování za 65 let manželství

 

V případě pohřbu,  prosím,  volejte  na  tel. číslo  733 741 270

***********************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle 11. července 2021

Dnes je  14.  neděle v mezidobí.  Z rozhodnutí o. arcibiskupa Jana je sbírka této neděle, t.j. 4. 7. 2021 ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou. Ve Věžkách je dnes mše svatá v 18:00 hod..

V pondělí je Slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Hodová mše svatá ve Zlobicích je v 9:30 hod.. Mše svatá  v Ratajích je v 11:00 hod..

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.   

Příští  neděle  je  15. v mezidobí. Příští neděli nebude v Ratajích mše svatá. Hodová mše svatá bude v Sobělicích  ke cti sv. Bonaventury  v 11:00 hod..

Sestry a bratři, i  nadále Vás  prosím, nezapomínejte se  modlit za nová duchovní povolání.

To, že je nás,  kněží,  naprostý nedostatek  již snad nemusím zdůrazňovat, stačí se podívat na nástěnku, kde máte počty bohoslovců v tomto studijním období v AKS Olomouc. Kolik kněží zemřelo a kolik je již přestárlých Vám teď nesdělím, ale je jich daleko více, než je vysvěcených takže se blíží doba, kdy bude omezen počet mší svatých ve farnostech, případně i rušení některých farností.

„Charita Uherské Hradiště ve spolupráci s Charitou Kroměříž hledají motivované všeobecné zdravotní sestry – aktivní řidičky – pro službu domácí hospicové péče.

Nabízíme spolupráci na dohodu i pracovní úvazek, místem výkonu práce je město Kroměříž.

Více informací podá vedoucí služby Radek Nohál, telefon: 731 680 347, email: radek.nohal@uhradiste.charita.cz.“

(Rataje, Zlobice) V zákristii jsou připraveny archy k zapsání úmyslů mší svatých na měsíce  červenec, srpen a září 2021

(Počenice)           Na stolečku v zadní části kostela máte připraveny archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v měsících červenec, srpen a září 2021

Příští týden od úterka do pátku budu čerpat dovolenou. V případě pohřbu,  prosím,  volejte  na tel. čís. 733 741 270.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.