13. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   od  27. června  do neděle 4. července 2021

ne    27. června     13. neděle v mezidobí

po    28. června    –  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

út    29. června   –  Slavnost  SV. PETRA  A  PAVLA,                                                 apoštolů

st     30. června   –   Svátek Výročí posvěcení katedrály           

čt     1. července   

pá    2. července         

so    3. července  –   Svátek sv. Tomáše, apoštola                                                             

ne    4. července  14. neděle v mezidobí                                                               

*************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

*********************************************************

ne     11:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út     19:30    Za + Zdeňka Šebestíka, rodiče a duše v očistci

st     19:00    Za + Vladimíra a Ludmilu Hrabalovy
                       a na poděkování za dar života                             

pá     19:00    Za upevnění víry v našich rodinách

so     19:00    Za + Marii a Miloslava Dedkovy, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci

ne    11:00   Za pomoc Boží pro všechny postižené ničivými bouřemi
                       a tornádem na Jižní Moravě

***********************************************************
u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00    Za živou a + rodinu Jánovu a Ondrovu

út      18:00   Za + Štěpánku Novákovu      

čt      18:00   Za nová duchovní povolání

ne     8:00   Za pomoc Boží, smilování a útěchu pro těžce nemocnou

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (26. 06.)  18:00 Na daný úmysl

ne  (04. 07.)  18:00 Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

 

ne     9:30    Za + Zdeňka Chmelaře, manželku a rodiče z obou stran   

út     18:00  Za + Aloise Foltýna, rodiče, sourozence s rodinami

ne    9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle 4. července 2021

Dnes je  13.  neděle v mezidobí.  V Ratajích je mše svatá  ke cti a slávě  patronů kostela a celé obce.

V úterý  je  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

V sobotu  je mše svatá v Ratajích v 19:00 hod.   

Příští  neděle  je  14. v mezidobí. Ve Věžkách je mše svatá v 18:00 hod..

Nemocné v Počenicích, Sobělicích navštívím v pátek 2. července. Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 3. července.

Z rozhodnutí o. arcibiskupa Jana bude sbírka příští neděle  4.7. 2021 ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou

Sestry a bratři, stále  prosím, nezapomínejte se  modlit za nová duchovní povolání.

Nemusím zdůrazňovat, že nás kněží,  je naprostý nedostatek a blíží se  snižování  počtu mší svatých, případně i rušení některých farností.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:

– v Ratajích ………..       při sbírce   9 371     od Bohu známých dárců     Kč 2 700     
– ve Zlobicích  …….                           2 400                                                      -0-                                  
– v Počenicích            …….                1 840                                                     Kč    100

Upřímným dárcům ať Bůh odplatí jejich štědrost

Poděkování patří těm farníkům ve Zlobicích, kteří pomohli s úklidem kostela.

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30  na faře.

„Charita Uherské Hradiště ve spolupráci s Charitou Kroměříž hledají motivované všeobecné zdravotní sestry – aktivní řidičky – pro službu domácí hospicové péče.

Nabízíme spolupráci na dohodu i pracovní úvazek, místem výkonu práce je město Kroměříž.

Více informací podá vedoucí služby Radek Nohál, telefon: 731 680 347, email: radek.nohal@uhradiste.charita.cz.“

V úterý v 16:45 hod.  se můžete zaposlouchat do duchovních písní manželů Radových v kostele Bartoloměje v Počenicích.

(Rataje, Zlobice) V zákristii jsou připraveny archy k zapsání úmyslů mší svatých na                                       měsíce červenec, srpen a září 2021

(Počenice)           Na stolečku v zadní části kostela máte připraveny archy k zapsání                                    úmyslů na mše svaté v měsících červenec, srpen a září 2021

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.