15. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od  11. července  do neděle 18. července 2021

ne    11. července   15. neděle v mezidobí

po    12. července  

út     13. července   –  Sv. Jindřicha

st     14. července   –  Bl. Hroznaty, mučedníka               

čt     15. července   –  Památka sv. Bonaventury,  biskupa a učitele církve

pá    16. července   –  Panny Marie Karmelské        

so    17. července  –  Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží                                                              

ne    18. července  16. neděle v mezidobí                                                                       

****************************************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

*********************************************************

ne (Kaple Sobělice)    11:00    Za živé a + hasiče a obyvatele Sobělic

st       19:00    Za + Milana Tvrdého, s prosbou o Boží ochranu,                       
                        pomoc a dar zdraví pro živou rodinu  Tvrdou a Vrzalovu

pá     19:00    Za živou a + rodinu Habáňovu a duše v očistci

ne     11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností 

***********************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      18:00   Za nová duchovní povolání

ne     8:00   Za upevnění víry v našich rodinách

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (10. 07.)  18:00 Na daný úmysl

so  (17. 07.)   18:00 Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne       9:30   Na poděkování za 65 let manželství

út      18:00   Za živou a + rodinu   

ne     9:30   Za + Josefa Suchánka, rodiče a živou rodinu  

****************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle 18. července 2021

Dnes je  15.  neděle v mezidobí. 

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.    

Příští  neděle  je  16. v mezidobí.

Minulou neděli jste věnovali na pomoc postiženým přírodní katastrofou na jižní Moravě:
– v Ratajích ………. při sbírce        Kč  18 652            ve Věžkách     Kč 10 750                        
– ve Zlobicích …… při sbírce        Kč  19 120                                                                     
– v Počenicích ….. při sbírce         Kč    5 250             od Bohu známého dárce    Kč 10 000

Pán Bůh odplať Vaši  štědrost

Sestry a bratři, i  nadále Vás  prosím, nezapomínejte se  modlit za nová duchovní povolání.

To, že je  kněží,  naprostý nedostatek  již snad nemusím zdůrazňovat.

Blíží se doba, kdy bude omezen počet mší svatých ve farnostech, případně i rušení některých farností.

Modlitby matek budou podle domluvy. Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod.

„Charita Uherské Hradiště ve spolupráci s Charitou Kroměříž hledají motivované všeobecné zdravotní sestry – aktivní řidičky – pro službu domácí hospicové péče.

Nabízíme spolupráci na dohodu i pracovní úvazek, místem výkonu práce je město Kroměříž.

Více informací podá vedoucí služby Radek Nohál, telefon: 731 680 347, email: radek.nohal@uhradiste.charita.cz.“

(Rataje, Zlobice) V zákristii jsou připraveny archy k zapsání úmyslů mší svatých na měsíce   červenec, srpen a září 2021

(Počenice)           Na stolečku v zadní části kostela máte připraveny archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících červenec, srpen a září 2021

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.