2. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od neděle 17. ledna do neděle 24. ledna 2021

ne    17. ledna  –  2. neděle v mezidobí 

po      18. ledna  –  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

út       19. ledna    

st     20. ledna  –  Sv. Fabiána, papeže a mučedníka;

                                Sv. Šebestiána, mučedníka

čt        21. ledna –   Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

pá      22. ledna  –  Sv. Vincence, jáhna a mučedníka

so      23. ledna 

ne    24. ledna –  3. neděle v mezidobí  Neděle  BOŽÍHO SLOVA

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne     11:00   Za   rodinu Chovancovu

po    18:00   Na úmysl dárce

st       18:00   Za + manžela, sourozence a rodiče z obou stran

pá     18:00  Za + Vítězslava Vrzala, živou a + rodinu Vrzalovu a Tvrdou a za duše v očistci

ne    11:00   Na daný úmysl

…………………………………………………………………………………….. 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích 

 

ne     8:00  Za živou a + rodinu Ošmerovu

čt     17:00 Za živou a + rodinu Štarmanovu a Smékalovu

ne     8:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (16.01.)    17:00 Na daný úmysl

so  (23.01.)    17:00 Na daný úmysl

…………………………………………………………………………………….. 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

 

ne     9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností      

út     17:00  Za + Jarmilu Číhalovu, živou a + rodinu

ne     9:30   Za Josefa a Marianu Šidlejovy a živou rodinu

…………………………………………………………………………………….. 

Oznamy na  dobu  v liturgickém mezidobí  do neděle 24. ledna 2021

Dnes  je 2. neděle v mezidobí. 

V  pondělí  je mše sv. v Ratajích v 18:00 hod..

Mše sv. ve Věžkách  bude  v  sobotu  v 17:00 hod. 

Příští neděle je 3. v mezidobí neděle Božího slova, vyhlášená sv. Otcem Františkem; sbírka  bude  věnována  na České katolické biblické dílo.

Milí farníci,

opět připomínám, že podle usnesení Vlády ČR je stále  pouze povolen na bohoslužbách  takový počet účastníků,  který v daném kostele nepřekročí  10 % míst k sezení;  Před vstupem do vnitřního prostoru kostela si každý účastník dezinfikuje ruce;  při pozdravení  pokoje si nepodáváme ruce a  v  rámci  bohoslužby    n e d o c h á z í   k  hromadnému zpěvu  s  výjimkou,  kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků Po dobu nemoci pracovníka technické obsluhy se  nebudou  bohoslužby  přenášet.

Nezapomínejte,  prosím, do svých  přímluv za  ukončení  pandemie  zahrnout i úmysl na zotavení o. arcibiskupa  Jana a  také  za  všechny  nemocné  kněze  a  pomocníky našeho kostela.    Proste i za lékaře  a  všechny  zdravotníky.

Rovněž  neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání. 

V pondělí začíná  týden modliteb za jednotu křesťanů.

Počenice:  Archy k  zapsání úmyslů na mše svaté v měsících leden, únor a březen jsou                            na   s t o l e č k u   v  zadní  části kostela.

Rataje, ZlobiceArchy k zapsání úmyslů  na leden, únor a březen 2021 jsou připraveny       v zákristii.

Děkuji těm farníkům, kteří se zapojili do úklidu vánoční výzdoby.

Srdečně zveme k poslechu on line „Tříkrálového koncertu pro Hrdiny z první linie.“  Koncert proběhne ve čtvrtek 21. ledna od 18 hodin ve Slavnostním sále Arcibiskupského paláce jako poděkování všem bezejmenným hrdinům, kteří v tomto čase denně nasazují své životy v boji proti  koronaviru. Streamovaný koncert  je poděkováním všem lékařům, sestřičkám, hasičům a policistům i sociálním pracovníkům za jejich obětavou práci. Koncert je možné sledovat on-line na webu města (www.olomouc.eu) a Youtube.  Koncert připravilo oddělení kultury      Odboru cestovního ruchu kultury a sportu magistrátu města Olomouce ve spolupráci s Centrem pro kulturu Arcibiskupství olomouckého.

   .

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.