3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od neděle 24. ledna do neděle 31. ledna 2021

ne      24. ledna  –  3. neděle v mezidobí                                                              Neděle  BOŽÍHO SLOVA

po      25. ledna  –  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

út       26. ledna  –  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů  

st     27. ledna  –   Sv. Anděly Mericiové, panny

čt       28. ledna –   Památka sv. Tomáše Akvinského,                                                            kněze a učitele církve

pá      29. ledna  

so       30. ledna 

ne    31. ledna –   4. neděle v mezidobí 

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne     11:00   Za + Bohumila a  Marii Vrzalovy, rodiče  a sourozence  

po    18:00   Na daný úmysl 

st      18:00   Za + Jindřišku Jurtíkovu, rodiče a živou rodinu

pá     18:00  Za živé a + členy živého růžence

ne    11:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

***********************************************************

————————————————————————————-

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích 

 

ne     8:00 Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt    17:00  Za zdravotníky a za všechny, kteří pečují o jiné

ne     8:00 Za + Františka Lízala, manželku, rodiče,  sourozence a duše v očistci

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (23.01.)   17:00 Na daný úmysl

so  (30.01.)   17:00 Na daný úmysl

—————————————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

 

ne     9:30  Za Josefa a Marianu Šidlejovy a živou rodinu      

út     17:00 Za + Miladu a Josefa Jančíkovy

ne     9:30  Za živou a + rodinu Pěnčíkovu a Barnetovu

—————————————————————————————

Oznamy na  dobu  v liturgickém mezidobí  do neděle 31. ledna 2021

Dnes  je  3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova.

V  pondělí  je mše sv. v Ratajích v 18:00 hod..

Mše sv. ve Věžkách  bude  v  sobotu  v 17:00 hod. 

Příští neděle je  4. v mezidobí

 

Milí farníci,

jak jistě víte podle usnesení Vlády ČR se prodlužuje nouzový stav v naší zemi až do 14. )nora.

Takže platí všechna opatření, která jsem Vám oznamoval minule. Sváteční a nedělní bohoslužby se již budou opět přenášet. 

Opět připomínám, abyste nezapomínali  do svých  přímluv za  ukončení  pandemie  zahrnout i úmysl na zotavení o. arcibiskupa  Jana a  také  za  všechny  nemocné  kněze  a  ty, kteří jsou postiženi covidem.  Proste i za lékaře  a  všechny  zdravotníky.

Rovněž  neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání. 

V pondělí  končí  týden modliteb za jednotu křesťanů. To však neznamená, že bychom ve svých modlitbách  neměli na ni zapomínat.

Počenice:  Archy k  zapsání úmyslů na mše svaté v měsících  únor a březen jsou                                        na   s t o l e č k u   v  zadní  části kostela.

Rataje, ZlobiceArchy k zapsání úmyslů  na únor a březen 2021 jsou připraveny v zákristii.

Vážení přátelé, apoštolským listem s názvem „Otvíral jim Písma“ (Luk 24,45) stanovil papež František, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Takže dnes se máme více zamýšlet nad významem Písma svatého, a to nejen pro liturgii, ale pro celý náš život. Tato neděle má být zároveň novým impulsem k šíření Božího slova. Konkrétní návrhy, jak se zaměřit na Písmo svaté a jakým způsobem ho šířit, najdete na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz). Dnes se také podle rozhodnutí České biskupské konference koná ve všech diecézích sbírka na podporu biblického apoštolátu. Tato sbírka nahrazuje sbírku, která se doposud konala na podzim ve „dnech Bible“, a celý její výnos náleží Českému katolickému biblickému dílu (číslo účtu: 1015502075/5500). Rád bych vám všem opět poděkoval za vaši duchovní podporu modlitbou i za finanční podporu pro příští rok. S vděčností Vám žehnám. Dominik kard. Duka, předseda správního výboru ČKBD   .

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.