4. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   
od neděle 31. ledna  do neděle 7. února 2021

ne      31. ledna  –  4. neděle v mezidobí                                                                

po    1. února

út      2. února  –   Svátek Uvedení Páně do chrámu  

st     3. února   –    Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

čt        4. února

pá      5. února  –    Památka sv. Agáty, panny a mučednice

so      6. února  –    Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

ne    7. února –   5. neděle v mezidobí 

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne     11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností 

út    19:30   Za živou a + rodinu Tesařovu a Vaňharovu

st       18:00    Za  upevnění víry v našich rodinách

pá     18:00    Za + Marii a Františka Ševčíkovy, syna Jaroslava, rodiče a sourozence

so      18:00    Za + manžele Josefa a Marii Kulíškovy,
                        dcery a syna

ne    11:00   Za živou a + rodinu Bakalíkovu

 

******************************************************************

————————————————————————————

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích 

 

ne     8:00   Za + Františka Lízala, manželku, rodiče, sourozence a duše v očistci

út    18:15  Za rodinu Konečnou, Zapletalovu a Řezníčkovu

čt    17:00  Na úmysl dárce   

ne    8:00   Za obnovu rodin a nová duchovní povolání

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (30.01.)    17:00 Na daný úmysl

ne  (07.02.)    17:00 Na daný úmysl

—————————————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

 

ne     9:30   Za živou a + rodinu Pěnčíkovu a Barnetovu      

út    17:00  Za + Mary Jones a živou rodinu

ne     9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Oznamy na  dobu  v liturgickém mezidobí  do neděle  7. února 2021

Dnes  je  4. neděle v mezidobí

V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu.  Mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

Ve  středu  je  svátek sv. Blažeje;  svatoblažejské požehnání udělím po mši svaté v Ratajích.

V  sobotu  bude  mše svatá  v Ratajích  v 18:00 hod..

Příští neděle  je  5. v mezidobí   Mše sv. ve Věžkách  bude   v 17:00 hod..

Nemocné v Počenicích navštívím v pátek 5. února, nemocné  v Šelešovicích,  Ratajích  a  Popovicích  navštívím v sobotu 6. února..

Minulou neděli jste věnovali na České katolické biblické dílo:                                    v Ratajích        ……   Kč   2 493                    ve Věžkách     ……   Kč  670                                   
ve Zlobicích ……….  Kč   1 250                                                                                            
 v Počenicích…..        Kč   1 105

Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

 

Milí farníci,

jak jistě víte podle usnesení Vlády ČR se prodlužuje nouzový stav v naší zemi až do 14. února.

Takže platí všechna opatření, která jsem Vám již oznamoval . Sváteční a nedělní bohoslužby se  budou  přenášet. 

Opět připomínám, abyste nezapomínali  do svých  přímluv za  ukončení  pandemie  zahrnout i nadále úmysl na zotavení o. arcibiskupa  Jana a  také  za  nemocné  kněze  a  všechny ty, kteří jsou postiženi covidem.   Proste i za lékaře  a  všechny  zdravotníky.

Rovněž  neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání. 

Počenice:  Archy k  zapsání úmyslů na mše svaté v měsících  únor a březen jsou                                                       na   s t o l e č k u   v  zadní  části kostela.

Rataje, ZlobiceArchy k zapsání úmyslů  na únor a březen 2021 jsou připraveny v zákristii.

Milí farníci, současná doba klade na všechny lidi zvýšené nároky, které i v minulosti vedly křesťany k častější modlitbě a prohloubení vlastního vztahu k Bohu. Po roce pandemie je před námi opět čas postní doby, pro kterou vám nabízíme intenzivní dvouměsíční duchovní obnovu s názvem „Já jsem cesta, pravda a život“. Skrze každodenní domácí četbu Písma a setkání s ostatními jedenkrát v týdnu lze zažít milost Boží blízkosti a uzdravení mnoha osobních potíží. Druhou možností, jak prožít postní dobu je Biblické Trio, které spočívá v šesti setkáních nad texty Písma, a to pouze ve třech účastnících. 
Informace o obou aktivitách nabídneme zájemcům zítra, to je pondělí 1. února v 17.00 hodin na faře v Počenicích.   (společenství Naděje Lutopecny)

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.