2. neděle po Narození páně

Slavíme  dobu vánoční  
od neděle 3. ledna do neděle 10. ledna 2021

Ne     3. ledna   –  2. neděle po Narození Páně

po      4. ledna  

út       5. ledna    

st     6. ledna   – Slavnost Zjevení Páně  

čt        7. ledna  –  Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze

pá      8. ledna  

so      9. ledna 

ne  10. ledna  –  Svátek Křtu Páně

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne     11:00   Za  nová duchovní povolání a za obnovu rodin

st       18:30   Za + Rostislava Kováře, rodiče, bratra a duše v očistci

pá     18:00 Za + Michaelu Plachou, manžela a duše v očistci

ne    11:00 Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

———————————————————————————

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích 

ne     8:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st      17:00 Na úmysl dárce

čt     17:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní

ne     8:00  Na poděkování za 50 let života  s prosbou o Boží ochranu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (03. 01.)   17:00 Na daný úmysl

so  (09.01.)    17:00 Na daný úmysl

…………………………………………………………………………………….. 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne     9:30   Za + Jiřího Teuchnera a živou rodinu

út     17:00  Za  nová duchovní povolání a za obnovu rodin

ne     9:30   Za  oživení víry ve farnosti

…………………………………………………………………………………….. 

Oznamy na  dobu  vánoční  do neděle 10. ledna 2021

Dnes  je  2. neděle po Narození Páně   Mše sv. ve Věžkách bude v 17:00 hod..

Slavnost Zjevení Páně – Tří králů, spojenou s žehnáním vody, křídy a kadidla oslavíme při mši svaté v Počenicích  v úterý,  ve Zlobicích a Ratajích ve středu. Sledujte prosím pořad bohoslužeb.

 Mše sv. ve Věžkách  bude  v  sobotu  v 17:00 hod. 

Příští  neděli  je  Svátek Křtu Páně.  Končí doba vánoční. Betlémy mohou zůstat v kostelích až do Hromnic.

Nemocné v Tetěticích a Počenicích navštívím v pátek 8. ledna.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 9. ledna.

 

Milí farníci,

podle usnesení Vlády ČR je povolen na bohoslužbách  takový počet účastníků,  který v daném kostele nepřekročí  10 % míst k sezení;  prosím, dejte přednost farníkům, kteří mají úmysl mše svaté.  Před vstupem do vnitřního prostoru kostela si každý účastník dezinfikuje ruce;

nedochází k podávání rukou při pozdravení pokoje  a  v  rámci  shromáždění  nedochází    k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění.

Nedělní  a  sváteční  bohoslužby  se  budou  z   kostela  sv.  Petra  a  Pavla   v  Ratajích i nadále  přenášet on line.

Nezapomínejte,  prosím, do svých  přímluv za ukončení pandemie zahrnout také úmysl za zotavení o. arcibiskupa  Jana.   Proste také  za lékaře  a  všechny  zdravotníky.

A rovněž  neustávejte ve svých modlitbách i za nová duchovní povolání. 

Počenice:  Archy k  zapsání úmyslů na mše svaté v měsících leden, únor a březen jsou na   s t o l e č k u   v zadní  části kostela.

Rataje, Zlobice:  Archy k zapsání úmyslů  na leden, únor a březen 2021 jsou připraveny v zákristii.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.