Svátek SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

Slavíme  dobu vánoční  
od neděle 27. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021

Ne     27. prosince   –   Svátek SVATÉ RODINY                                                                                                             JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

po    28. prosince   –   Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

út     29. prosince   –   Pátý den v oktávu Narození Páně

st     30. prosince   –   Šestý den v oktávu Narození Páně  

čt     31. prosince  –     Sedmý den v oktávu Narození Páně

pá     1. ledna  –   Slavnost Matky Boží, Panny Marie

so    2. ledna  –   Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře                                                                                                  Naziánského, biskupů a učitelů církve

ne  3. ledna – 2. neděle po Narození Páně

—————————————————————————————-

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

ne     11:00 Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

po     18:00 Na poděkování za přijaté Boží milosti
                      s prosbou o dar zdraví a za dary Ducha svatého

út      18:30 Za + Ludmilu Zezulovu, manžela Karla a duše v očistci

st       18:00 Za + Aloise Spáčila a duše v očistci

čt      18:00 Za živé a + křesťany Ratajské farnosti

pá     11:00 Za oživení víry farnosti s prosbou k Panně Marii,                    
                     aby vedla její kroky v tomto novém období

so     18:00 Za+ Josefa Habáně, živou a + rodinu a za duše v očistci

ne    11:00 Za nová duchovní povolání a za obnovu rodin

———————————————————————————————

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích 

ne     8:00   Za + Ladislava a Anežku Žemlíkovy,  živou a + rodinu a duše v očistci

pá    8:00   Za uzdravení

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

……………………………………………………………………………………………………………… 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (27. 12.)   17:00 Na daný úmysl

ne  (03. 01.)   17:00 Na daný úmysl

——————————————————————————————–

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne     9:30   Za + P. Vincenta Blešu, rodiče a sourozence

po    16:00  Na daný úmysl

út     17:00  Za živou a + rodinu Barnetovu a Pěnčíkovu

pá    9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne     9:30   Za + Jiřího Teuchnera a živou rodinu

————————————————————————————————–

Oznamy na  dobu  vánoční  do neděle 3. ledna 2021

Dnes  je  Svátek  SVATÉ RODINY,  JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA.    Mše sv. ve Věžkách bude v 17:00 hod.

Sledujte, prosím, pořad bohoslužeb.

V pondělí   v 16:00 hod.  bude  mše svatá v Počenicích.

Ve čtvrtek   31. prosince nebude mše svaté ve |Zlobicích, ale v Ratajích v 18:00 hod.

V sobotu bude mše svatá v Ratajích v 18:00 hod.

Příští  neděli  je 2. neděle po Narození Páně.  Mše sv. ve Věžkách bude v 17:00 hod.    

Milí farníci,

podle usnesení Vlády ČR je povolen na bohoslužbách  takový počet účastníků,  který v daném kostele nepřekročí  10 % míst k sezení;  před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění  nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění. Prosím, dejte přednost farníkům, kteří mají úmysl mše svaté.

Nedělní  a  sváteční  bohoslužby  se  budou  z   kostela  sv.  Petra  a  Pavla   v  Ratajích i nadále  přenášet on line.

Nezapomínejte,  prosím, do svých  přímluv za ukončení pandemie zahrnout také úmysl

za zotavení o. arcibiskupa  Jana.   Proste také  za lékaře  a  všechny  zdravotníky.

A rovněž  neustávejte ve svých modlitbách i za nová duchovní povolání.  

V zákristii jsou připraveny archy k zapsání úmyslů  na leden, únor a březen 2021

Děkuji těm farníkům, kteří se zúčastnili předvánočního úklidu a výzdoby kostela. A také děkuji těm,  kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o radostné a důstojné prožití oslav narození našeho Spasitele.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *