Poděkování dobrodincům kněžského semináře v Olomouci

Milí farníci z Rataje, Počenic a Zlobic,
milí dobrodinci a přátelé z Arcibiskupského kněžského 
semináře v Olomouci,

posílám Vám srdečný pozdrav jménem bohoslovců a představených Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.

Tímto listem Vám chci vyjádřit svoji vděčnost a vyslovit upřímné Pán Bůh odplať za všechny Vaše modlitby a oběti, mezi něž patří i dobrovolné dary z Vašich polí a zahrad a další hmotné dary a finanční hotovost ve výši 2000,- Kč, jimiž podporujete bohoslovce na jejich cestě přípravy ke kněžství.

Protože zřizovatelem kněžského semináře je církev nikoliv stát, kněžský seminář je odkázán jen na hmotné a finanční dary věřících a případných sponzorů. Jsme si toho všichni vědomi, a proto pamatujeme v modlitbách a při bohoslužbách na dobrodince kněžského semináře, kteří nám pomáhají hmotně i duchovně. Každé pondělí je seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje v 6:50 hodin ráno obětována mše svatá za Vás – dobrodince.

Prosím Vás také o každodenní modlitbu za nová kněžská povolání, aby se i z Vaší farnosti muži rozhodli následovat Ježíše ve službě Jemu a Jeho církvi. V letošním školením roce se připravuje ke kněžství ve všech pěti ročnících za Arcidiecézi olomouckou 11 bohoslovců v Olomouci a 2 v Římě.

S věčností a přáním dobra a pokoje Vám žehná.

  
P.Pavel Stuška, rektor kněžského semináře 

Příspěvek byl publikován v rubrice Upozornění a informace. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.