33. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od  neděle 15. listopadu   do  neděle 22. listopadu  2020

ne    15. listopadu   – 33. neděle v mezidobí        

po    16. listopadu    –  Sv. Markéty Skotské

út     17. listopadu   –  Památka sv.Alžběty Uherské,  řeholnice   

st     18. listopadu   –  Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla   

čt     19. listopadu      

pá    20. listopadu     

so    21. listopadu   –   Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

ne    22. listopadu –  S l a v n o s t   JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE       

======================================-

u    s v.   P e t r a   a   P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za + Marii Kovářovu, manžela a živou rodinu      

st   18:00   Za + manžele Gremlicovy a duše v očistci

pá   18:00  Za + Vlastimilu Tupou, manžela, syna

                     a živou rodinu

so  18:30   Za obnovu rodin a nová duchovní povolání

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

———————————————————————

u  sv.  C y r i l a   a  M e to d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností       

čt   17:00   Za + Františka Bazalku, manželku a duše v očistci

ne    8:00   Za + Františka Hejbala, manželku a duše v očistci ……………………………………..……………………………………………… 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (14. 11.)    17:00   Na daný úmysl

út               10:00   Na daný úmysl

so  (21. 11.)    17:00   Na daný úmysl

***********************************************************
u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne     9:30 Za + Bohumíra Kamaráda, rodiče a živou rodinu

út    17:00  Za obnovu rodin a nová duchovní povolání

ne    9:30  Za +  Helenu Suchánkovu, manžela, syna, rodiče a živou rodinu  

***********************************************************

Oznamy na  liturgické  mezidobí  do neděle  22. listopadu 2020

Dnes  je  33. neděle v mezidobí

V úterý bude Hodová mše svatá ke cti sv. Alžběty ve Věžkách v 10:00  hod..

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod. a  v Ratajích v 18:30 hod..

Příští  neděli  je Slavnost  JEŽÍŠE  KRISTA  KRÁLE

Milí farníci,
připomínám, že je obnoven přenos všech bohoslužeb z kostela sv. Petra a Pavla v Ratajích,  tedy i ve všední dny.  Současná  opatření  znamenají,  že  je  možné,  aby  na  veřejné  bohoslužbě  byl pouze celebrant a  1 osoba.  pak ti, kteří zajišťují bohoslužbu a její přenos Dejte, prosím, přednost  tomu, kdo má úmysl mše svaté na ten určitý den.

Vzhledem k této situaci uděluji svým farníkům   d i s p e n z  od účasti na nedělní mši svaté až do doby, než budou moci přijít osobně na mši svatou bez omezení počtu věřících.  Prosím však, abyste při přenosu bohoslužeb pozorně sledovali mešní liturgické texty a ve svém srdci je rozjímali.

Kostel  bude během týdne otevřený k soukromé adoraci.

Připomínám, že otec arcibiskup Jan upozorňuje na vhodnost  modlitby posvátného růžence s úmyslem ukončení pandemie nemoci COVID-19. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami nebo společně v rodinách.

Nezapomínejte, prosím, do svých  přímluv zahrnout i tento úmysl a proste i za lékaře  a všechny  zdravotníky.

Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Podle dekretu  Apoštolské penitenciárie, plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat po celý měsíc listopad.  Tradiční oktáv pro získání plnomocných odpustků, spojený  s návštěvou hřbitova (od 1. do 8.11.), se nejenom   r o z š i ř u j e   na  c e l ý    m ě s í c , nýbrž odpustky získatelné v kostele při mši svaté ze slavnosti Všech svatých a Vzpomínky na věrné zemřelé (1.-2.11.), je možné pro duše v očistci obdržet také účastí na mši svaté jakýkoli jiný den   v měsíci listopadu, a to za splnění obvyklých podmínek.

Zvláštní   v ý j i m k a  je  určena  pro staré  a  nemocné  lidi  i všechny, kteří ze závažných důvodů  nemohou vycházet z domu,  tedy  včetně  státem  nařízené  karantény.  Tito  mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma,  pokud se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem.  Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, a nebo vykonání některého ze skutků milosrdenství. Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.

Možnost  přijmout  svátost smíření  je přede mší svatou ve všední dny nebo po předchozí domluvě.

Možnost přistoupit ke svatému přijímání je po mši svaté. nebo po předchozí domluvě.

Prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání. 

V zákristii  je k dispozici arch k zapsání  úmyslů na  mše  svaté  v měsíci  prosinci 2020.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.