32. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od  neděle 8. listopadu   do  neděle 15. listopadu  2020

ne    8. listopadu   – 32. neděle v mezidobí        

po    9. listopadu    –  Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

út     10. listopadu   –  Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve   

st     11. listopadu   –  Památka sv.Martina Tourského,  biskupa                                                   

čt     12. listopadu   – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka  

pá    13. listopadu  –  Památka sv. Anežky České, panny   

so   14. listopadu   

ne    15. listopadu –  33. neděle v mezidobí

 

=============================================

u    s v.   P e t r a   a   P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za živé a + ctitele sv. Huberta 

po  18:00   Za Ludmilu Ševčíkovu ze Šelešovic

st   18:00    Za + Marii Bakalíkovu, manžela, dceru, syna  a rodiče z obou stran

pá   18:00   Za + rodinu Mrhálkovu, Mimochodkovu a Jankových

ne  11:00    Za + Marii Kovářovu, manžela a živou rodinu

 

u  sv.  C y r i l a   a  M e to d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00    Za + Josefa Skopala, rodiče a živou rodinu

čt   17:00   Za + Bohumila Vychodila, manželku, rodiče a duše v očistci

ne    8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností        

……………………………………..……………………………………………… 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (07. 11.)    17:00   Na daný úmysl

so  (14. 11.)    17:00   Na daný úmysl

____________________________________________

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

 

ne     9:30  Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

út    17:00  Za + Květoslavu Chmelařovu, manžela  a rodiče z obou stran

ne    9:30   Za + Bohumíra Kamaráda, rodiče a živou rodinu  

=============================================

Oznamy na  liturgické  mezidobí  do neděle  15. listopadu 2020

Dnes  je  32. neděle v mezidobí  

V pondělí  je mše svatá v 18:00 hod. v Ratajích

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod..

Příští  neděle  je  33.  v mezidobí

Milí farníci,  připomínám, že je obnoven přenos všech bohoslužeb z kostela sv. Petra a Pavla v Ratajích,  tedy i ve všední dny.  Současná  opatření  znamenají,  že  je  možné,  aby  na  veřejné  bohoslužbě  byl pouze celebrant a  1 osoba.  pak ti, kteří zajišťují bohoslužbu a její přenos Dejte, prosím, přednost  tomu, kdo má úmysl mše svaté na ten určitý den.

Vzhledem k této situaci uděluji svým farníkům   d i s p e n z  od účasti na nedělní mši svaté až do doby, než budou moci přijít osobně na mši svatou bez omezení počtu věřících.  Prosím však, abyste při přenosu bohoslužeb pozorně sledovali mešní liturgické texty a ve svém srdci je rozjímali.

Kostel  bude během týdne otevřený k soukromé adoraci.

Otec arcibiskup Jan upozorňuje, že je vhodné, abychom se  modlili posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19.  Modlitba růžence je mocným a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami nebo společně v rodinách.

Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Nezapomínejte, prosím, do svých  přímluv zahrnout prosby za ukončení epidemie.  za nemocné  a za lékaře   i zdravotníky.

Vzhledem  ke stávající situaci v letošním roce nebudou společné dušičkové pobožnosti na hřbitovech. Navštivte, prosím,  hřbitovy individuálně. Podle dekretu  Apoštolské penitenciárie, plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat po celý měsíc listopad. Vatikánský tribunál tak vyšel vstříc požadavkům biskupů, diktovaným probíhající pandemií, která na mnoha místech zakazuje shromažďování většího počtu osob. Tradiční oktáv pro získání plnomocných odpustků, spojený  s návštěvou hřbitova (od 1. do 8.11.), se nejenom  r o z š i ř u j e   na  c e l ý    m ě s í c , nýbrž odpustky získatelné v kostele při mši svaté ze slavnosti Všech svatých a Vzpomínky na věrné zemřelé (1.-2.11.), je možné pro duše v očistci obdržet také účastí na mši svaté jakýkoli jiný den   v měsíci listopadu, a to za splnění obvyklých podmínek.

Zvláštní   v ý j i m k u   předpokládá dekret  pro staré  a  nemocné  lidi  i všechny, kteří ze závažných důvodů  nemohou vycházet z domu,  tedy  včetně  státem  nařízené  karantény.  Tito  mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma,  pokud se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem.  Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, a nebo vykonání některého ze skutků milosrdenství. Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.

Možnost  přijmout  svátost smíření  je přede mší svatou ve všední dny nebo po předchozí domluvě.

Možnost přistoupit ke svatému přijímání je po mši svaté. nebo po předchozí domluvě.

Prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání. 

Obdrželi jsme poděkování rektora Arcibiskupského kněžského semináře  P. Th Lic. Pavla Stušky  dobrodincům za hmotné a finanční dary  bohoslovcům .  Celý text  tohoto  poděkování najdete na farních stránkách.

V zákristii  je k dispozici arch k zapsání  úmyslů na  mše  svaté  v měsíci  prosinci 2020.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.