7. neděle velikonoční

Slavíme   dobu velikonoční    
od neděle 24. května   do neděle  31. května 2020

ne    24. května  – 7. neděle velikonoční                    

po    25. května  –   Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

út     26. května  –   Památka sv. Filipa Neri, kněze

st     27. května  –   Sv. Augustina z Canterbury, biskupa

čt     28. května   

pá    29. května     

so    30. května –   Památka sv. Zdislavy                                                           

ne   31. května –   S l a v n o s t

                                   SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                                                                                       

===========================================
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

===============================================

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út   19:00   Za +Jindřicha Plachého, manželku a duše v očistci

st   19:00   Za + Josefu Zachovu a + syna Vladimíra

pá   19:00  Za + Milana a Miladu Hrabálkovy a syna   

so   19:30  Za dary Ducha Svatého

ne  11:00   Za + Vlastimilu Daňkovu, manžela Josefa a rodiče z obou stran

========================================

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za + Jaroslava Vojáčka

út   15:00   Za + Marii Novákovu; s pohřbem     

čt   18:00   Za upevnění víry v našich rodinách

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so   (23. 05.)   18:00   Na daný úmysl

so   (30. 05.)   18:00   Na daný úmysl

==========================================

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Za Marianu Šidlejovu, manžela a duše v očistci

po  18:00   Za  upevnění víry v našich rodinách

ne   9:30    Za  dary Ducha Svatého

———————————————————————

Oznamy na dobu velikonoční –  do neděle 31. května 2020

Dnes  je  7. neděle velikonoční;  dnešní sbírka  je věnována na opravu kostela.

Mše svaté   ještě  budou  i nadále   přenášeny   z  kostela v Ratajích,  a to v úterý, středu  a v pátek v 19:00 hodin, v sobotu v 19:30  a v neděli v 11:00 hod.

V úterý  v 15:00 hodin  bude ve Zlobicích  pohřeb + paní Marie Novákové

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští  neděle je  Slavnost  SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO; končí doba velikonoční.

Májové pobožnosti  jsou v Ratajích každý všední den v 18:30 hod..

V zákristii  jsou k dispozici archy  k  zapsání  úmyslů  na  mše  svaté  do konce měsíce června  t. r..     

Od 11. května se může účastnit bohoslužeb v kostele až 100 osob.  Pro účast na bohoslužbě i od tohoto data je stále nutné, aby byla dodržována stejná pravidla jako  v předcházejícím období. 

Modlitby matek budou v úterý po mši svaté  na faře.                                                               Modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře

V pondělí 25. května  bude v Počenicích adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce.. . Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena od 15:00 hodin. Výstav bude ukončen mší svatou v 18:00 hod. 

Prosím, aby si farníci v Ratajích a ve Věžkách rozebrali požehnané kočičky .

Tento týden ve všední dny je ještě stále příležitosti k velikonoční svátosti smíření.

Minulou neděli jste věnovali na pronásledované křesťany

v Ratajích       5000 Kč          ve Věžkách 1570
ve Zlobicích    2000 Kč
v Počenicích   2347 Kč

Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.