Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Slavíme    liturgické  mezidobí     
od neděle 31. května   do neděle  7. června 2020

ne    31. května  – S l a v n o s t  SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO           

po    1. června  –    Památka sv. Justína, mučedníka

út     2. června  –    Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

st     3.června   –     Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

čt     4. června –    Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze                             

pá    5. června  –    Památka sv. Bonifáce   

so    6. června –     Sv. Pavlíny, panny a mučednice,  sv. Norberta, biskupa  

ne   7. června  –   S l a v n o s t   Nejsvětější Trojice =========================================

====================================================-

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za + Vlastimilu Daňkovu, manžela Josefa a rodiče z obou stran

st   19:00   Za + Milana Tvrdého; s prosbou o Boží ochranu,
                    pomoc a dar zdraví pro živou rodinu Vrzalovu a Tvrdou

čt   19:30   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu celé rodiny

pá   19:00  Za + Vlastimilu Přikrylovu, rodiče, bratra

                     a duše v očistci    

so   19:00  Za živou a + rodinu Zlámalovu a duše v očistci

ne  11:00   Za + Ludmilu Zezulovu a rodiče

========================================

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt   18:00  Za + rodinu Urbánkovu, Šulákovu a duše v očistci

ne    8:00   Za + Josefa Skopala, rodiče, živou a + rodinu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so   (30. 05.)   18:00   Na daný úmysl

ne   (07. 06.)   18:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

 

ne    9:30  Za  dary Ducha Svatého

út   18:00   Za  upevnění víry v našich rodinách

ne   9:30     Za   živé a + děti, ženy a muže našich farností

———————————————————————

Oznamy na dobu liturgického mezidobí –  do neděle 7. června 2020

Dnes  je  Slavnost  SESLÁNÍ  DUCHA  SVATEHO;    končí doba velikonoční .

Ve čtvrtek je  svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.  Mše svaté jsou
ve Zlobicích a v Ratajích.

V sobotu je mše svatá v Ratajích v 19:00 hod.

Příští  neděli  je  Slavnost Nejsvětější Trojice,  ve Věžkách  bude mše svatá v 18:00 hod.

Nemocné v Tetěticích, Počenicích, Sobělicích a v Domově navštívím v pátek 5. června.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 6. června

Ve středu po mši svaté bude na faře v Ratajích setkání pastorační rady farnosti Rataje . Prosím členy, aby se jí zúčastnili. Děkuji.

Modlitby matek budou v úterý v 18:00 hod.  na faře.                                                             

Modlitby otců  budou ve čtvrtek po mši svaté. na faře

Minulou neděli jste věnovali  na opravu kostela

v Ratajích   ………….při sbírce  Kč  4 982                     od Bohu znám. dárců  Kč  2 000
ve Zlobicích    …..        „          Kč  2 568                                       „                         Kč  2 000             
v Počenicích …….        “           Kč  4 357                                        „                       Kč  1 200
                                                                                       pokladnička na varhany   Kč  6 895

Všem upřímným dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost..

V zákristii  jsou k dispozici archy  k  zapsání  úmyslů  na  mše  svaté  do konce měsíce června  t. r..                                          

Farníci,  kteří si  v době  postní  vzali  postní schránky domů,  prosím,  aby je přinesli s darem

v neděli  7. června   do  zákristie.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.