6. neděle velikonoční

Slavíme   dobu velikonoční    
od neděle 17. května   do neděle  24. května 2020

 

Ne   17. května  –  6. neděle velikonoční                   

po    18. května  –   Sv. Jana I., papeže a mučedníka

út     19. května   –

st     20. května   –  Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

čt     21. května   – Slavnost Nanebevstoupení Páně

pá    22. května  –   Sv. Rity z Cascie, řeholnice    

so    23. května                                                            

ne    24. května –  7. neděle velikonoční                                                                                              

————————————————————————–

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne  11:00   Na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o Jeho požehnání

st   19:00   Za + Františku Frgalovu

čt    19:30  Za + Jaroslava Tesaře, živou a + rodinu  

pá    19:00  Za živou a + rodinu Hrabcovu a duše v očistci

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

——————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích 

 

ne    8:00   Na poděkování za dar života     

čt   18:15   Na úmysl dárce

ne    8:00   Za + Jaroslava Vojáčka

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so   (16. 05.)   18:00   Na daný úmysl

so   (23. 05.)    18:00   Na daný úmysl

…………………………………………………………………………………….. 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út   18:00   Za dar zdraví a pomoc Boží 

čt    17:00   Na poděkování za pomoc Boží                                       a ochranu Panny Marie

ne   9:30    Za Marianu Šidlejovu, manžela a duše v očistci

…………………………………………………………………………………….. 

Oznamy na dobu velikonoční –  do neděle 24. května 2020

Dnes je  6. neděle velikonoční;  dnešní sbírka  je věnována na pronásledované křesťany.

Mše svaté   ještě  budou  i nadále   přenášeny   z  kostela v Ratajích,  a to ve středu  a v pátek v 19:00 hodin, ve čtvrtek v 19:30  a v neděli v 11:00 hod.

Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně.  Začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha svatého.

V sobotu bude mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští  neděle  je  7. velikonoční, sbírka příští neděle bude věnována na opravu kostela

Májové pobožnosti  jsou v Ratajích každý všední den v 18:30 hod..

V zákristii  jsou k dispozici archy  k  zapsání  úmyslů  na  mše  svaté  do konce měsíce června  t. r..                                          

Od 11. května se může účastnit bohoslužeb v kostele až 100 osob.  Pro účast na bohoslužbě i od tohoto data je stále nutné, aby byla dodržována stejná pravidla jako  v předcházejícím období. 

Modlitby matek budou v pondělí v 19:15 hod.  na faře. Modlitby otců budou ve čtvrtek po mši svaté na faře

V pondělí 25. května bude v Počenicích adorační den. Prosím o účast věřících, aby Pán Ježíš nebyl v kostele sám. Děkuji.

Prosím, aby si farníci v Ratajích a ve Věžkách rozebrali požehnané kočičky .

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.