Doba vánoční od 30.12.2018 do 06.01.2019

Slavíme  dobu  vánoční 
od neděle 30. prosince 2018  do
 neděle 6. ledna 2019

Ne   30. prosince –  Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa        

po   31. prosince –   Sedmý den v oktávu Narození Páně         

út       1. ledna    –   SLAVNOST Matky Boží, Panny Marie  

st       2. ledna    –   Památka sv. Basila Velikého a Řehoře                                                                               Naziánského, biskupů a učitelů církve      

čt       3. ledna    –   Nejsvětějšího Jména Ježíš

pá      4. ledna 

so      5. ledna  

ne      6. ledna   –   Slavnost Zjevení Páně  

 

============================================
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za  + Josefa a Františku Večeřovy a jejich děti

po  19:00   Za živé a + farníky celé ratajské farnosti

út   11:00   Za duše + dárců mešních fundací

st   18:00   Za + Markétu Najmanovu, manžela a dvoje rodiče

pá  18:00   Za + Františka Řezníčka, rodiče a duše v očistci

so  18:00   Za Rostislava Kováře, rodiče, bratra a duše v očistci

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne        8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

po    17:00 Za pomocníky a dobrodince kostela

út      8:00  Za duše + dárců mešních fundací

čt    17:00  Za + rodinu Hrubanovu a Levovu

ne       8:00  Za + Vladimíra Hanoše, manželku,  živou a + rodinu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (29. 12.)    17:00 Na daný úmysl

ne (06. 01.)    17:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Za + Marii Barnetovu, celou  živou a + rodinu

út     9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne    9:30   Za živou a + rodinu Foltýnovu a Otevřelovu

———————————————————————

Oznamy na dobu vánoční –  do neděle 6. ledna 2019

Dnes  je  Svátek Svaté rodiny.  Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání

V pondělí  je  mše svatá v 17:00 hod. ve Zlobicích a v 19:00 hod. v Ratajích

V úterý je  Slavnost  Matky  Boží,  Panny Marie – je to  závazný zasvěcený svátek – každý katolický křesťan má povinnost  zúčastnit se mše svaté.  Pořad bohoslužeb je ve všech farnostech jako v neděli.  Při mši svaté požehnám tříkrálovým koledníkům.

Ve čtvrtek je  Nejsvětějšího Jména Ježíš – mše svatá je ve Zlobicích.

Nemocné v Tetěticích, Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 4. ledna.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 5. ledna.

V sobotu  je  mše svatá v Ratajích v 18:00 hod.

Příští  neděli  je  Slavnost Zjevení Páně.  Při mši svaté  požehnám vodu, křídu a kadidlo.

Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání. Mše svatá ve Věžkách je v 17:00 hod.

Modlitby matek budou v úterý v 17:30 hod.,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na  faře.

Dárky na chudé děti v misiích pod adventním stromečku činily: 

– v Ratajích …………. Kč  1 853

– ve Zlobicích ……..  Kč  2 517

– v Počenicích …….   Kč  1 562

Radost obdarovaných dětí bude Vaší odměnou.

V  zákristii  máte  možnost zapsat si  úmysly  na  mše  svaté  v  měsících  leden, únor
a  březen  příštího roku.

Ještě jednou děkuji farníkům, kteří věnovali svůj čas ke cti a slávě Boží na  úklid
a  vánoční výzdobu  kostela.  Přimlouvám se za ně ve mši svaté, ať jim  Pán odplatí..

Na stolečku v kostele je ještě k dispozici  Farní list k vánoční době.

 

POZVÁNKA NA TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Zveme všechny koledníky a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky na Tříkrálový koncert do Městského divadla v Brně, který se bude konat v neděli 6. ledna 2019. Tento koncert přenáší Česká televize živě do vysílání. Hudebně bude doprovázet brněnská rocková legenda Roman Dragoun se skupinou Futurum, skupiny Mirai, Zrní, Josef Callta a Ilona Csáková. Moderovat bude sehraná dvojice Martina Kociánová a Jan Čenský. Z Kroměříže bude vypraven 1 autobus, který bude odjíždět v 16 hodin od kostela sv. Jana. Přihlásit se můžete u pana Josefa Šebestíka 737 630 670 nebo u paní Jany Dvořákové na mobil 737 429 069 nebo mailem DvJana@seznam.cz
Počet objednaných místenek na sezení je 45. 22 míst je už obsazeno. Koledníci si vezmou s sebou tříkrálové oblečení a korunu ne vyšší jak 10 cm. Předpokládaný návrat 19.45 hodin u kostela sv. Jana v Kroměříži. Tříkrálový koncert i doprava je především poděkováním za vaši službu při koledování.

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018, Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.