4. neděle adventní a vánoční

Slavíme  dobu adventní a vánoční  
od neděle 23. prosince  do  neděle 30. prosince 2018

ne     23. prosince –  4. neděle adventní       

po    24. prosince  –  Vigilie  Slavnosti Narození Páně          

út     25. prosince  –  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ  

st     26. prosince  –  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka      

čt     27. prosince  –  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

pá    28. prosince  –  Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

so    29. prosince  –   Pátý den v oktávu Narození Páně 

ne    30. prosince –   Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa  

 

==========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích          

ne  11:00   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a pomoc

po  15:00   Za + Emila Havlíka, rodiče a sourozence

po  22:00   Za + Marii a Oldřicha Ivánkovy a rodiče z obou stran

út   11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   11:00   Za duše + dárců mešních fundací

čt   18:30   Na poděkování za přijaté Boží milosti s prosbou o dar zdraví a dary Ducha svatého

pá  18:00   Za + Ludmilu Zezulovu a rodiče

ne  11:00   Za  + Josefa a Františku Večeřovy a jejich děti

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

ne        8:00   Za + P. Františka Suchánka, rodiče a duše v očistci

po    20:00 Za děti a mládež farnosti

út      8:00  Za živé a + farníky ze Zlobic

st       9:30  Za živé a + farníky z Bojanovic

čt    17:00  Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

ne       8:00  Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (22. 12.)    17:00 Na daný úmysl

st                  8:00 Na daný úmysl

so (29. 12.)    17:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

ne   9:30    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

po   18:30  Za duše + dárců mešních fundací

út     9:30   Za + Markétu Zbořilovu, manžela, rodiče,  sestru a živou rodinu

čt   16:00   Na daný úmysl

ne    9:30   Za + Marii Barnetovu, celou  živou a + rodinu

__________________________________________________      

Oznamy na dobu adventní a vánoční –  do 30. prosince 2018

Dnes  je  4. neděle adventní.  Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání.

V 17.00  hod  bude dnes ve Věžkách Adventní koncert.  Všichni jste zváni.

V pondělí je Vigilie slavnosti Narození Páně.  Mše svatá pro děti a starší je v 15:00 hodin

v kostele v Ratajích.   Prosím děti, aby si nezapomněli vzít sebou adventní cestu a zvonečky.

Večer je mše svatá v 18:30 hod. v Počenicích,  ve 20:00 hod. ve Zlobicích  a  ve 22:00 hod. v Ratajích.

V úterý je Slavnost Narození Páně – je to zasvěcený svátek – mše svaté jsou jako v neděli. Odpoledne od 14:00 do 16:00  hod. bude v kostele v Ratajích příležitost poděkovat narozenému Ježíškovi u jesliček koledou nebo alespoň krátkou modlitbou.

Ve Zlobicích bude Živý betlém

Ve středu je Svátek svatého Štěpána;  mše svatá bude v 8:00 hod. ve Věžkách, v 9:30 hod. ve Zlobicích a  v 11:00 hod. v Ratajích.

Ve čtvrtek  bude mše svatá v Počenicích již v 16:00 hod.

Ve čtvrtek při mši svaté  ve Zlobicích  a  v Ratajích  požehnám víno,  které si přinesete.

V sobotu je  mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod. 

Příští neděli je Svátek Svaté rodiny;  při mši svaté bude obnova manželských slibů  Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání 

Modlitby otců budou ve čtvrtek po mši svaté na faře.

Nezapomínejte, prosím, na „Misijní adventní stromeček“. Ještě do 25. prosince máte možnost přispět chudým dětem v misiích. Pak budou dárky odeslány Papežskému misijnímu dílu.  Využijte možnost dobrého skutku ještě v poslední době adventu, ať je stromeček na vánoce krásně ozdoben.

V  zákristii  máte  možnost zapsat si  úmysly  na  mše  svaté  v  měsících  leden, únor a  březen  příštího roku.

 

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:

– v Ratajích …. při sbírce  Kč 4 236  od  dárce Kč  1 000    Dar z Advent. koncertu  Kč  9 540

– ve Zlobicích……        „           Kč 2 662        -“-     Kč  1 000                                 

– v Počenicích……       „          Kč 3 870        -“-     Kč  2 000    Dar   na varhany   Kč 5 000

Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

 

Děkuji těm farníkům, kteří v době  předvánočního shonu věnovali svůj čas ke cti a slávě Boží na  úklid a  vánoční výzdobu  kostela.  Narozené Boží Dítě jim to jistě nezapomene..

Na stolečku v kostele máte připravený  Farní list k vánoční době.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.