Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavíme liturgické mezidobí
od neděle 25. listopadu  
do  1. neděle adventní –  2. prosince  2018

ne    25. listopadu  –  Slavnost Ježíše Krista Krále          

po    26. listopadu          

út     27. listopadu   

st     28. listopadu       

čt     29. listopadu   

pá    30. listopadu   –   Svátek sv. Ondřeje, apoštola

so    1. prosince      –   Sv. Edmunda Kampiána,  kněze a mučedníka

ne     2. prosince    –  1. neděle adventní 

==========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za + Vlastimilu Tupou, manžela, syna Josefa a duše v očistci

st   18:00   Za + Augustína a Marii Večeřovy a syna Josefa

pá  18:00   Za Josefku a Josefa Havlíkovy a děti

so   18:00   Za nemocnou osobu s prosbou  o Boží pomoc a ochranu

ne  11:00   Za  duše zemřelých dárců mešních fundací

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

ne       8:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt   17:00   Za + Miloslava a Marii Dedkovy

ne      8:00  Za + Josefa Skopala, manželku, syna a živou a + rodinu 

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (24. 11.)    17:00   Na daný úmysl

ne  (02. 12.)    17:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

ne  9:30    Za  živou a + rodinu Barnetovu

ne  9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

__________________________________________________                                

Kaple v Tetěticích

út  17:00    Na daný úmysl

———————————————————————

Oznamy na  liturgické mezidobí   –  do 1. neděle adventní –  2. prosince 2018

Dnes  je Slavnost Ježíše Krista Krále; při mši svaté bude obnova zasvěcení lidstva. Příprava na první svaté přijímání dnes nebude   Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava na biřmování.  Po mši svaté si můžete před kostelem ve Zlobicích a v Ratajích zakoupit vánoční hvězdy. Dnes v 15:00  hod. je ve Zlobicích na faře tvořivá dilnička.

V úterý  je  mše svatá  v Tetěticích  v 17:00 hod…

V sobotu  je mše svatá v 18:00 hod. v Ratajích. 1. prosince bude v 15:00 hodin na faře v Ratajích výroba adventních věnců.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 1. prosince.

Příští neděle  je 1. adventní.  Při mši svaté bude žehnání adventních věnců. Mše svatá ve Věžkách je v 17:00. Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání.

Modlitby  matek  jsou v úterý v 17:30 hod.  a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

( Rataje)  V zákristii si ještě můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsíci prosinci.

V neděli 2. prosince bude v 15:00 hodin adventní koncert v kostele v Ratajích a v Počenicích. Všichni jste srdečně zváni.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.