1. neděle adventní

Slavíme dobu adventní
od neděle 2. prosince
   do 9. prosince  2018

ne    2. prosince  –  1. neděle adventní           

po    3. prosince  –   Památka sv. Františka Xaverského          

út     4. prosince  –   Sv. Jana Damašského, kněze a učitele  církve                                   

st     5. prosince       

čt     6. prosince  –   Sv. Mikuláše, biskupa   

pá    7. prosince  

so    8. prosince  —   Slavnost Panny Marie,  počaté
                                   bez poskvrny prvotního hříchu    

ne     9. prosince –   2. neděle adventní

==========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za   duše zemřelých dárců mešních fundací

st   18:00   Za  P. Ženčáka, sestru a duše v očistci

pá  18:00   Za  P. Františka Tomigu, rodiče a
                    bratra                                                                 

so    8:00   Na poděkování s prosbou za víru, dar zdraví a Boží ochranu

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

——————————————————————————————

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

ne       8:00   Za  + Josefa Skopala, manželku, syna  a živou a + rodinu

po   14:00  Za + Libuši Kupkovu; s posledním rozloučením

čt   17:00   Za + Annu Zapletalovu, rodiče a duše v očistci

so   15:45  Za živou a + rodinu Lízalovu, Brablcovu  a Vychodilovu

ne      8:00  Za živou a + rodinu Daňkovu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (02. 12.)    17:00   Na daný úmysl

so  (08. 12.)    17:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne   9:30    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

út   17:00   Na poděkování za živou rodinu

so  18:15    Za + Marii Blešovu, manžela, dceru a syny

ne   9:30    Za živou a + rodinu Pěnčíkovu

__________________________________________

Oznamy na dobu adventní –  do 9. prosince 2018

Dnes  je 1. neděle adventní.  Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání. Odpoledne v 15:00 hod. je  koncert  v kostele v Ratajích a  v Počenicích.  Mše svatá ve Věžkách je v 17:00.hod..

V pondělí se ve Zlobicích ve 14:00 hod. při mši svaté rozloučíme se + paní Libuší Kupkovou

V úterý  je  mše svatá  v Počenicích  v 17:00 hod.

V sobotu  je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Roráty jsou ráno v Ratajích v 8:00 hod..   Mše svatá ve Zlobicích je v 15:45 hod.,  mše svatá ve Věžkách je

v 17:00 hod.  a  mše svatá v Počenicích je v 18:15 hod..

Nemocné  ve  Zlobicích,  Tetěticích,  Počenicích,  Sobělicích  a  v  Domově  navštívím 
v pátek 7. prosince.

Příští neděle  je 2. adventní.   Příprava na 1. svaté přijímání nebude. Budou-li děti hodné přijde za nimi sv. Mikuláš.

Příští neděli odpoledne bude na faře v Ratajích v 15:00 hod.  příprava na svátost biřmování

Modlitby  matek  jsou v úterý v 17:30 hod.  a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

V neděli 16. prosince je v Ratajích adorační den. Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena po mši svaté až do 17:30 hod… Zapisujte se,  prosím,  na připravený arch. Děkuji.

Snad již ani nemusím připomínat, že máme v kostele opět „Misijní adventní stromeček“. Tak jako v předešlých letech si za každý dárek pro chudé děti v misiích pověste na stromeček ozdobu. Před vánocemi pak poznáme, podle toho jak bude stromeček ozdobený, máme-li laskavé a přející srdce, a  to – doufám-  nejen v době adventní.

 

                                                                      

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.