33. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí   
od  neděle  18. listopadu   do  neděle  25. listopadu  2018

Ne   18. listopadu  –  33. neděle v mezidobí                    

po    19. listopadu          

út     20. listopadu   

st     21. listopadu   –   Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě   

čt     22. listopadu   –   Památka sv. Cecilie, panny a mučednice

pá    23. listopadu   –   Sv. Klementa I., papeže a mučedníka 

so    24. listopadu    –  Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů mučedníků

ne     25. listopadu  –  Slavnost Ježíše Krista Krále                       

==========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   18:00   Za + Miloslava a Anežku Navrátilovy,  syna a vnučku

pá  18:00   Za živou a + rodinu Hrabalovu a Strakovu

ne  11:00   Za + Vlastimilu Tupou, manžela, syna Josefa a duše v očistci

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne       8:00     Za + Ludmilu Lejsalovu, živou a + rodinu

čt   17:00     Za + Josefa Skopala, rodiče a živou rodinu

so    16:00    Za živou a + rodinu Žemlíkovu

ne      8:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností  

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (17. 11.)    17:00   Na daný úmysl

so  (24. 11.)    17:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

ne  9:30    Za + rodiče, prarodiče, příbuzné, přátele, známé,  dobrodince a duše, na které nikdo nevzpomíná

ne  9:30    Za živou a + rodinu Barnetovu

__________________________________________________                                

Kaple v Tetěticích

út  17:00    Na daný úmysl

———————————————————————

Oznamy na  liturgické mezidobí   –  do neděle  25. listopadu 2018

Dnes  je  33.  neděle v mezidobí.   Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.   

Sbírka této neděle je věnována na opravu kostela.

V úterý  je  mše svatá  v Tetěticích  v 17:00 hod..

V sobotu  je mše svatá v 16:00 hod. ve Zlobicích a  v 17:00 hod. ve Věžkách.

V sobotu 24. listopadu bude  ve Zlobicích adorační den. Nejsvětější Svátost bude vystavena od 12:00 do 16:00. hod.. Výstav bude ukončen požehnáním a mší svatou. Zapisujte se, prosím, na připravený arch,  jsou ještě volná místa.

Příští neděli je Slavnost Ježíše Krista Krále; při mši svaté bude obnova zasvěcení lidstva.    Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava na biřmování.

Modlitby  matek  jsou v úterý v 17:30 hod.  a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

( Rataje) V zákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsíci prosinci.

V neděli 25. listopadu si můžete po mši svaté před kostelem ve Zlobicích a v Ratajích

zakoupit vánoční hvězdy.

  1. prosince bude v 15:00 hodin na faře v Ratajích výroba adventních věnců.
Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *