4. neděle adventní

Oznamy na vánoční oktáv do neděle 31 prosince 2023

Dnes je 4. neděle adventní a vigilie slavnosti Narození Páně.

V pondělí je Slavnost Narození Páně – závazný zasvěcený svátek

V úterý je svátek sv. Štěpána,  prvomučedníka

Ve středu je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Ve čtvrtek je svátek sv. Mláďátek, mučedníků

V pátek je 5. den oktávu Narození Páně

Příští neděli je Svátek svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Z důvodu  pracovní neschopnosti pana faráře nebudou ve všední dny bohoslužby. Úmysly mší svatých budou odslouženy po jeho uzdravení.                          

V případě pohřbu se obracejte na farnost Zdounky (tel. 739 245 937)

V pondělí 25.12.2023       je mše svatá ve Zlobicích v 8:00 hod.
                                        (Za děti a mládež farnosti a za dary Ducha svatého)     
                                       v Počenicích v 9:30 hod.  (Za živou a + rodinu Churou a Stavinohovu)
                                       v Ratajích v 11:00 hod. (Za farníky)

v úterý 26.12.2023 je mše svatá ve Věžkách v 8:00 hod. (Na daný úmysl)
                                       ve Zlobicích v 9:30 hod.
                                       (Na poděkování za Boží dary a prosbu o milosti  a Boží                                                                    požehnání pro celou rodinu) 
                                       v Ratajích v 11:00 hod. (Na úmysl dárce)

ve středu 27.12.2023 je mše svatá        v Počenicích v 9:30 hod. (P. Šidleja)

v sobotu 30.12.2023 je mše svatá         ve Věžkách v 17:00 hod. (Na daný úmysl)

v neděli 31.12.2023 je mše svatá          ve Zlobicích v 8:00 hod. (Za farníky)
                                                                     v Počenicích v 9:30 hod. (Za + Markétu Zbořilovu,                                                                          manžela, živou a + rodinu)
                                                                      v Ratajích v 11:00 (Na daný úmysl)

P. Jan přeje všem farníkům požehnané vánoční svátky, aby byli všichni naplněni radostí z Kristova narození.

Kostel v Ratajích bude otevřen pro návštěvu betléma přede mší svatou a na Hod Boží vánoční od 14:00 do 16:00 hodin.

Ve Zlobicích bude 25. prosince  v podvečer před kostelem Živý betlém.

V Počenicích 26. prosince odpoledne bude  v kostele koledování u betléma.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.