1. neděle adventní

Slavíme  dobu adventní  od neděle 3. prosince 
do neděle 10. prosince  2023

ne    3. prosince  – 1. neděle adventní                       

po    4. prosince  –  Sv. Jana Damašského,  kněze a učitele církve   

út      5. prosince 

st      6. prosince  –  Sv. Mikuláše, biskupa

čt     7. prosince  –  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

pá    8. prosince Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu  

so    9. prosince –  Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina   

ne   10. prosince –  2. neděle adventní                                  

*******************************************************************************

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích

ne  11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností       

st   18:00    Za živou a + rodinu Klesnilovu

 19:30   Na úmysl dárce

ne  11:00   Za rodinu Čechovu 

*******************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích  

ne       8:00     Za Annu Zapletalovu, rodiče a rodinu Řezníčkovu

čt       17:30    Na úmysl dárce

pá     18:15    Za + Libuši Odstrčilíkovu, manžela a duše v očistci

so        8:00              Za dobrodince a pomocníky kostela

ne       8:00     Za + P. Františka Suchánka, rodiče, sourozence  a duše v očistci

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (03. 12.)  17:00             Na daný úmysl

ne  (10. 12.)  17:00             Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích 

ne      9:30    Za   živou a + rodinu Bečkovu a Cymbálovu

út    17:00    Na poděkování za Boží přízeň

pá    17:00    Za uzdravení a pomoc Boží

ne      9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************************************

O z n a m y   na   dobu adventní do neděle 10. prosince 2023

Dnes  je 1. neděle adventní –  začíná   d o b a    a d v e n t n í   – celou tuto dobu máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po našem Pánu Ježíši Kristu.   Mše svatá ve Věžkách bude v 17:00 hod..

V pátek je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu.

Mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

V sobotu bude  mše svatá ve  Zlobicích v 8:00 hod. – roráty.

Příští neděle je 2. adventní.  K hodným dětem přijde Mikuláš. Děti, připravte si nějakou básničku, či písničku a nebo modlitbičku, abyste dostaly od něj dáreček. 

Mše svatá ve Věžkách bude v 17:00 hod..      

Příprava na svátost biřmování bude  ve 14:30 hod. na faře v Ratajích.  

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.                         

Příprava na 1. svaté přijímání  pokračuje tuto neděli po mši svaté.

Modlitby matek budou v úterý v 19:15 hod. na faře v Ratajích, modlitby otců budou dle domluvy rovněž na faře.

(Rataje.  Zlobice)    V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                        v  prosinci 2023.

Děkuji ženám, které se zúčastnily Petropavlovské dílničky, kde si vyrobily pěkné adventní věnečky.

Rád bych ještě připomněl dětem, že adventní obrázek, který dostaly, nemají někam založit, ale každý den si mají vybarvit jedno políčko, když udělají něco dobrého. Může to být modlitba u adventního věnce (modrá barva), dobrý skutek; tak třeba pomohou mamince s úklidem – to ty větší děti – (žlutá barva), nebo také to, že se něčeho zřeknou, aby z toho mohl mít radost někdo druhý (červená barva). Když bude obrázek krásně barevný, pak jistě spolu s pastýři, dojdou bezpečně do Betléma.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.