6. neděle velikonoční

Slavíme  dobu velikonoční   
od neděle 14. května  do neděle 21. května  2023

ne     14. května    –  6. neděle velikonoční                                   

po    15. května 

út     16. května    –  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

st     17. května                               

čt     18. května   –  Slavnost Nanebevstoupení Páně 

pá     19. května  

so    20. května    –   Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

ne    21. května  –   7. neděle velikonoční

**************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

ne   11:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    19:00   Ke cti a chvále Ducha svatého

čt    19:30   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc do dalších let

pá   19:00  Za + Antonína Mozgu, bratra Ladislava a jeho manželku

ne   11:00  Za + Jarmilu Zikmundovu, manžela a + rodinu Zikmundovu

**************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za + Annu Skoupilovu, manžela a rodiče

čt      18:00    Za živou a + rodinu Belatkovu

ne      8:00    Za Ladislava Konečného, manželku, rodiče a duše v očistci

**************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (13. 05.)  18:00             Na daný úmysl

so  (20. 05.)  18:00             Na daný úmysl

**************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne       9:30    Za 40 let společného manželství

út      18:00    Za  + Janu Ruskovu , rodiče a bratra

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

**************************************************************************** 

O z n a m y   na   dobu velikonoční   do  neděle 21. května 2023

Dnes   je  6. neděle velikonoční.  Den modliteb za pronásledované křesťany.  Sbírka této neděle je věnována na pronásledované křesťany.

Nezapomeňme poděkovat za lásku a péči maminkám, jejichž svátek dnes slavíme.

Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně;  mše svatá je ve Zlobicích a Ratajích.

Začíná novéna před slavností Seslaní Ducha Svatého.

V sobotu  je mše svatá v 18:00 ve Věžkách.

Příští neděle  je 7. velikonoční  – sbírka je na opravu kostela.

Májové pobožnosti jsou 
– v Ratajích       ve všední den přede mší svatou
– ve Zlobicích   v neděli po mši svaté
– v Počenicích            v neděli po mši svaté

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Modlitby matek a modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice)         V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše                                                  svaté v  měsících květen a červen 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté  v měsících květen a červen 2023.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.