7. neděle mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí a dobu postní
od neděle 19. února
do neděle 26. února  2023

ne     19. února  7. neděle v mezidobí  

po    20. února           

út     21. února   – Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve  

st     22. února  – Popeleční středa                                        

čt     23. února                       

pá    24. února 

so    25. února                                                                                                  

ne    26. února  1. neděle postní          

***********************************************************************************

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne   11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    19:30    Za + Josefa a Marii Mikulcovy,  syna a rodiče z obou stran

pá   19:00    Ke cti a chvála archanděla Michaela

ne   11:00    Za + Josefa Tupého, manželku,  syna Josefa a duše v očistci

***********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za živou a + rodinu Smékalovu a Štarmanovu

st      17:00    Za dar víry pro děti a všechny pokřtěné ve farnosti

čt      17:00    Na úmysl dárce

ne      8:00    Za děti a mládež naší farnosti

***********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (18. 02.)  17:00             Na daný úmysl

so  (25. 02.)  17:00             Na daný úmysl

***********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30    Za + Věroslavu a Vlastislava Vybíralovy, živou a + rodinu

út      17:00    Za + Annu a Rudolfa Churého, živou a + rodinu

st      18:15    Za + sestry Dobromilu a Jarmilu a jejich manžele

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické mezidobí  a dobu postní do  neděle  26. února 2023

Dnes   je  7. neděle  v mezidobí;  sbírka této neděle – Haléř svatého Petra

Ve středu je Popeleční středa, den přísného postu, mše svaté  jsou ve všech našich farnostech. Popelec budu udělovat při mši svaté ve středu. Pro ty, kdo se nemohou ve středu zúčastnit bude v neděli.

V pátek bude mše svatá v Ratajích mimořádně až v 19:00 hod.

V sobotu  je mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách.

Příští neděle  je  1. postní,  sbírka příští neděle je na opravu kostela.

Dnes po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře, rovněž tak i modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Zlobice)              V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté  v březnu 2023.

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v březnu 2023.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.