3. neděle v mezidobí

Slavíme   dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 22. ledna
do neděle 29. ledna 2023

ne     22. ledna   3. neděle v mezidobí    

po    23. ledna          

út     24. ledna  –  Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve  

st     25. ledna  –  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola                                    

čt     26. ledna  –  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů                         

pá    27. ledna           

so    28. ledna  –  Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve               

ne    29. ledna   4. neděle v mezidobí             

******************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

 

ne   11:00    Za + Kristýnku Maršálkovu

st    18:00     Za +Bohumila Vrzala, manželku, rodiče a Adélu Zigmundovu

pá   18:00    Ke cti sv. archanděla Michaela

ne   11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

******************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích     

ne      8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      17:00    Na poděkování za dar života s prosbou
                        o Boží pomoc a ochranu a dary Ducha svatého

ne      8:00    Za + Františka Lízala, manželku, rodiče, sourozence a duše v očistci

******************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (21. 01.)  17:00             Na daný úmysl

so  (28. 01.)  17:00             Na daný úmysl

******************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne       9:30    Za  uzdravení

út       17:00    Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu                 

ne       9:30    Za živou a + rodinu Polišenskou, Remešovu  Blešovu                                  

******************************************************************************** 

O z n a m y   na  dobu v liturgickém mezidobí  do  neděle 29 . ledna 2023

Dnes   je  3. neděle  v mezidobí.  Sbírka této neděle je na biblické dílo. 

Ve středu  končí  Týden modliteb za jednotu křesťanů.   Pamatujte,  prosím, ve svých modlitbách na tento úmysl.

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 17: 00 hod..

Příští neděle  je  4. v mezidobí.

Dnes po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:                   
                                         při sbírce         od Bohu známých dárců              v pokladničce
v Ratajích  ………….      Kč  3 965                        Kč  3 600                                Kč 6 556
ve Zlobicích   ………      Kč  2 613              misijní jarmark  Kč  4 877                -0-           
v Počenicích     …..       Kč  1 610                       Kč    200                                       -0-             

Pán  ať každému dárci  odplatí.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře, rovněž tak i modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje, Zlobice) – V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v měsících únor – březen 2023.

(Počenice)          –  Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících  leden – březen 2023.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.