17. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od  25. července  do neděle 1. srpna 2021

ne    25. července   17. neděle v mezidobí

po    26. července   –  Památka sv. Jáchyma a Anny,      rodičů Panny Marie 

út     27. července   –  Památka sv. Gorazda a druhů

st     28. července                  

čt     29. července   –   Památka sv. Marty

pá    30. července   –   Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve        

so    31. července  –   Památka sv. Ignáce z Loyly, kněze                                                              

ne      1. srpna        18. neděle v mezidobí                                                                      

****************************************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

****************************************************************************

ne    11:00    Za + Jaromíra Spálovského, rodiče, sourozence a duše v očistci

po     19:00   Za + Annu Suchánkovu, manžela a dva + syny

st      19:00   Na poděkování s prosbou o dary Ducha svatého a dar zdraví

pá     19:00   Za + Josefa a Žofii Mičánkovy,  Anežku Havlasovu a rodiče z obou stran

so     19:00   Ke cti a slávě Ducha svatého

ne     11:00   Za Stanislava a Blaženu Říkovských a rodiče z obou stran 

***********************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00    Za  Josefa Nováka, manželku, živou a + rodinu

čt      18:00   Na úmysl dárce

ne     8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (24. 07.)  18:00 Na daný úmysl

ne  (01. 08.)  18:00 Na daný úmysl

***********************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

 

ne       9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      18:00   Za nová duchovní povolání

ne     9:30   Za + Marii a Vojtěcha Kunčarovy, rodiče a živou rodinu

****************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle 1. srpna 2021

Dnes je  17.  neděle v mezidobí. Sbírka této neděle je určena na opravu kostela. Na dnešní den připadá první světový den prarodičů a seniorů.

V pondělí je mše svatá v 19:00 hod. v Ratajích.

V sobotu  je mše svatá v Ratajích v 19:00 hod..    

Příští  neděle  je  18. v mezidobí. Mše svatá  ve Věžkách je v 18:00 hod.

Sestry a bratři, i  nadále Vás  prosím, nezapomínejte se  modlit za nová duchovní povolání.

To, že je  kněží,  naprostý nedostatek  již snad nemusím zdůrazňovat.

(Rataje, Zlobice) V zákristii jsou připraveny archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v měsíci  září 2021.

(Počenice)   Na stolečku v zadní části kostela máte připraveny archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících  srpen a září 2021

Modlitby matek budou podle domluvy. Modlitby otců budou ve čtvrtek  v 19:30 na faře.

Svátostné manželství uzavřou dne 7. 8. 2021 v Blatnici p. Sv. Ant. v kapli sv. Antonína snoubenci: Martin Šiler z  Kunovic  a Kateřina Suchá z Věžek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.