18. neděle v mezdobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od neděle  1. srpna  do neděle 8. srpna 2021

ne    1. srpna        18. neděle v mezidobí

po    2. srpna      –   Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa 

út     3. srpna  

st     4. srpna      –   Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze                 

čt     5. srpna       –   Posvěcení římské baziliky Panny Marie

pá    6. srpna       –   Svátek Proměnění Páně        

so    7. srpna     –   Sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků                                                              

ne    8. srpna      19. neděle v mezidobí                                                                

*************************************************************************** 

V případě pohřbu, prosím, volejte na tel. číslo 733 741 270

***************************************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

*********************************************************

ne    11:00    Za  Stanislava a Blaženu Říkovských  a rodiče z obou stran

ne     11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

ne     8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne     8:00   Za + Stanislavu Lízalovu, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (01. 08.) 18:00 Na daný úmysl

so  (07. 08.)  18:00 Na daný úmysl

***********************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

ne       9:30   Za + Marii a Vojtěcha Kunčarovy, rodiče a živou rodinu

ne     9:30   Za + Marii a Oldřicha Adamčíkovy a živou rodinu 

***************************************************************************

V případě pohřbu, prosím, volejte na tel. číslo 733 741 270

***************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle 8. srpna 2021

Dnes je  18.  neděle v mezidobí.  Mše svatá  ve Věžkách je v 18:00 hod.

V sobotu  je mše svatá  ve Věžkách  v 18:00 hod.   

Příští  neděle  je  19. v mezidobí 

Sestry a bratři, i  nadále Vás  prosím, nezapomínejte se  modlit za nová duchovní povolání. To, že je  kněží,  naprostý nedostatek  již snad nemusím zdůrazňovat.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:
                                                   při sbírce:          od Bohu známých dárců:           v           pokladničce:
– v Ratajích      ………….          Kč 4 575                           Kč 800                                  3 933            
– ve Zlobicích …………..          Kč 3 940                                -0-                                        -0-
– v Počenicích ………….          Kč 1 920                na varhany  Kč 8 350                        -0-
Všem upřímným dárcům ať Pán odplatí.

Svátostné manželství uzavřou dne 7. 8. 2021 v Blatnici p. Sv. Ant. v kapli sv. Antonína snoubenci: Martin Šiler z  Kunovic  a Kateřina Suchá z Věžek

(Rataje) V zákristii jsou připraveny archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v měsíci  září 2021.

(Počenice)           Na stolečku v zadní části kostela máte připraveny archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících  srpen a září 2021

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.