4. neděle postní

Slavíme  d o b u    p o s t n í    od neděle 14. března   do neděle 21. března 2021

ne      14. března  –  4. neděle postní                          

po    15. března 

út       16. března        

st     17. března  –   Sv. Patrika, biskupa   

čt     18. března  –   Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve

pá    19. března –  Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 

so    20. března

ne    21. března  –  5. neděle postní 

**********************************************************************************

**********************************************************************************-

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne     11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st     18:00    Ke cti a chvále Ducha svatého

pá     19:30    Za nositele jména Josef

ne    11:00    Za + Josefa a Květuši Sedláčkovy

  ********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích 

ne     8:00   Za všechny oběti covidu,  za  nemocné covidem

                      a  za  lékaře a zdravotníky

čt    17:00    Za + Elišku Vychodilovu, manžela, rodiče, sestru a duše v očistci

pá   18:15    Za + Josefa Skopala, rodiče a živou rodinu

ne    8:00    Za + Františka Bazalku, manželku, živou a + rodinu

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (13.03.)   17:00 Na daný úmysl

so  (20.03.)   17:00 Na daný úmysl

———————————————————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne     9:30  Na poděkování za dar života  s prosbou o požehnání do dalších let 

út    17:00  Za + sestřenky Aničku Horákovu a Marušku Foltýnovu

  17:00  Za + Josefa a Miladu Jančíkovy

ne     9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

———————————————————————————————————

Oznamy na  dobu  p o s t n í   do neděle 21. března 2021

Dnes  je  4. neděle  postní.   

V pátek je Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, mše svaté jsou ve všech našich    farnostech

V sobotu  je  mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách .

Příští  neděle  je  5.  postní. Sbírka příští neděle je určena na opravu kostela.                               

Milí farníci,

připomínám, že se budeme v kostele stále řídit epidemiologickými předpisy, tzn. budeme dodržovat  všechna nařízená  hygienická opatření.  .

Sváteční a nedělní bohoslužby se  budou i nadále  přenášet on-line. 

Také prosím, abyste  nezapomínali  do svých  přímluv za  ukončení  pandemie  zahrnout i nemocné  kněze  a  všechny naše bližní,  kteří  jsou  postiženi covidem.  Modlete se i za zemřelé.

Neméně  proste Pána  za již vyčerpané lékaře  a  všechny zdravotníky..

Rovněž neustávejte  ve svých  modlitbách  za  nová  duchovní  povolání. 

Pobožnosti křížové cesty jsou v našich farnostech takto:

  • v Ratajích v pátek přede mší svatou;.
  • ve Zlobicích v neděli po mši svaté;
  • v Počenicích v neděli po mši svaté            
  • ve Věžkách přede mší svatou

O Slavnosti sv. Josefa  začíná rok rodiny a manželství, vyhlášený papežem Františkem

Počenice:  Archy k  zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci  březnu , dubnu, květnu a červnu jsou na   s t o l e č k u   v  zadní části  kostela.

 

Rataje, ZlobiceArchy k zapsání úmyslů  na  mše svaté v dubnu, květnu a červnu 2021 jsou  k dispozici  v zákristii.

Rataje  27. března (sobota) bude v 9:00 hod.  v kostele v Ratajích předvelikonoční úklid.

Prosím, přijďte v hojném počtu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.