3. neděle postní

Slavíme  d o b u    p o s t n í    od neděle 7. března   do neděle 14. března 2021

ne      7. března  –  3. neděle postní                             

po    8. března  –   Sv. Jana z Boha, řeholníka

út       9. března  –   Sv. Františky Římské, řeholnice

st   10. března  –   Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka

čt   11. března

pá  12. března

so  13. března

ne 14. března  –  4. neděle postní 

*************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne     11:00    Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

st     18:00    Za + bratra a jeho živou rodinu

pá     18:00    Za + Marii Zezulovu, manžela a rodiče z obou stran

ne    11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích 

 

ne     8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt    17:00    Za + Františku a Josefa Skopalovy, syna a duše v očistci

ne    8:00    Za všechny oběti covidu,  za  nemocné covidem

a  za  lékaře a zdravotníky

……………………………………………………………………………………..

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (07.03.)   17:00 Na daný úmysl

so  (13.03.)   17:00 Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne     9:30  Za + Antonína Trávníčka, sestru, živou a + rodinu

út    17:00  Za + Veroniku Potočárovu a duše v očistci

ne     9:30  Na poděkování za dar života  s prosbou  o požehnání do dalších let

———————————————————————

Oznamy na  dobu  p o s t n í   do neděle 14. března 2021

Dnes  je  3. neděle  postní.  Ve Věžkách  bude  mše svatá  v  17:00  hod..         

V sobotu  je  mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách  .

Příští  neděle  je  4.  postní.                                      

Milí farníci,

připomínám, že se budeme v kostele stále řídit epidemiologickými předpisy, tzn. budeme dodržovat  všechna nařízená  hygienická opatření.  .

Sváteční a nedělní bohoslužby se  budou i nadále  přenášet on-line. 

Opět připomínám, abyste  nezapomínali  do svých  přímluv za  ukončení  pandemie  zahrnout

také  nemocné  kněze  a všechny naše bližní,  kteří  jsou  postiženi covidem.

Neméně  proste Pána  za již vyčerpané lékaře  a  všechny zdravotníky..

Rovněž,  prosím,  neustávejte  ve svých  modlitbách  za  nová  duchovní  povolání. 

Na opravu  kostela  jste věnovali:
v  Ratajích      při sbírce …..    Kč  4 820        od Bohu známých dárců  …..    Kč    8 000
ve Zlobicích    při sbírce  …… Kč  2 575         od Bohu známých dárců  —–  Kč     500
v Počenicích   při sbírce         Kč  3 080        od  Bohu známých dárců  …..     Kč    3 500

Všem dárcům ať Pán jejich štědrost odplatí..

 

Pobožnosti křížové cesty jsou v našich farnostech takto:

  • v Ratajích v pátek přede mší svatou;.
  • ve Zlobicích v neděli po mši svaté;
  • v Počenicích v neděli po mši svaté
  • ve Věžkách

 

Počenice:  Archy k  zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci  březnu , dubnu, květnu a červnu jsou                        na   s t o l e č k u   v  zadní č ásti  kostela.

Rataje, ZlobiceArchy k zapsání úmyslů  na  mše svaté v dubnu, květnu a červnu 2021                                                                 jsou  k dispozici  v zákristii.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *