5. neděle postní

Slavíme   d o b u    p o s t n í    od neděle 21. března   do neděle 28. března 2021

ne      21. března  –  5. neděle postní                          

po    22. března 

út       23. března  –   Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa      

st     24. března     

čt     25. března  –  Slavnost Zvěstování Páně

pá    26. března   

so    27. března

ne    28. března  –  Květná neděle 

*************************************************

*************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne     11:00    Za + Josefa a Květuši Sedláčkovy

st     18:00    Za + Josefu Zachovu, manžela, dva syny, za + Josefa Suchánka a manželku

čt      19:30    Za + Vlastimilu Přikrylovu, rodiče a bratra Jaroslava

pá     18:00    Na úmysl dárce

ne    11:00    Za + Jarmilu Pokornou, manžela a duše v očistci

***********************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích 

 

ne     8:00   Za + Františka Bazalku, manželku,  živou a + rodinu

čt    18:15    Na úmysl dárce

ne    8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (20.03.)   17:00 Na daný úmysl

so  (27.03.)   17:00 Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne     9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út    17:00  Za nenarozené děti

čt    17:00  Za  živou a + rodinu Šaňkovu

ne     9:30  Za + Antonína Kubitu, manželku, syna a živou rodinu

***********************************************************

Oznamy na  dobu  p o s t n í   do neděle 28. března 2021

Dnes  je 5. neděle  postní. Sbírka této neděle je určena na opravu kostela           

Ve čtvrtek  je  Slavnost Zvěstování Páně,  mše svaté jsou ve všech našich farnostech

V sobotu  je  mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách .

Příští  neděle  je Květná neděle.. Přineste, prosím, pokladničky postní almužny do zakristie.                           

Milí farníci,

jelikož pandemie stále pokračuje budeme se i nadále v kostele  řídit epidemiologickými předpisy, tzn. budeme dodržovat  všechna nařízená  hygienická opatření.  
Sváteční a nedělní bohoslužby se  budou stále  přenášet on-line. 

Prosím, nezapomínejte  do svých  přímluv za  ukončení  pandemie  zahrnout  všechny naše bližní,  kteří  jsou  postiženi covidem.  Modlete se i za zemřelé.

Neméně  proste Pána  za již vyčerpané lékaře  a  všechny zdravotníky..

Rovněž neustávejte  ve svých  modlitbách  za  nová  duchovní  povolání. 


Příležitost ke svátosti smíření před velikonocemi:

– v Počenicích v úterý 23. března od 17:30 – 18:00 hod.;   nebude přítomen cizí zpovědník

– v Ratajích. v pátek 26. března od 18:30 – 19:00 hod.;   bude přítomen jen cizí zpovědník

– ve Zlobicích v sobotu 27. března od 16:00 – 16:30 hod.; nebude přítomen cizí zpovědník


Pobožnosti křížové cesty
jsou v našich farnostech takto:
v Ratajích v pátek přede mší svatou;.
ve Zlobicích v neděli po mši svaté;
v Počenicích v neděli po mši svaté               
ve Věžkách přede mší svatou         

Počenice:  Archy k  zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci  březnu, dubnu, květnu a červnu jsou                         na   s t o l e č k u   v  zadní části  kostela.

Rataje, ZlobiceArchy k zapsání úmyslů  na  mše svaté v dubnu, květnu a červnu 2021 jsou  k dispozici  v zákristii.

Rataje Připomínám, že tuto  sobotu, tj. 27. 3. bude v kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích  předvelikonoční úklid. Prosím, nenechejte to jen na několika obětavých ženách.
Muži jsou též vítáni.

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.