26. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od  neděle  27. září   do  neděle 4. října  2020

ne    27. září  –  26. neděle v mezidobí             

po   28. září  –   Slavnost sv. Václava, mučedníka

út     29. září   –  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

st     30. září   –   Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

čt     1. října  –   Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,  panny a učitelky církve 

pá    2. října  –   Památka sv. andělů strážných

so    3. října     

ne    4. října –  27. neděle v mezidobí

 

===================================================

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za + Bohumila a Marii Vrzalovy, rodiče a duše v očistci

po    11:00  Za + Bohumilu a Rostislava Kováře,  rodiče a syny

út    19:00  Za + Květu a Josefa Šoustalovy

st   19:00    Za + Marii a Bedřicha Stojanovy, rodiče  a duše v očistci

pá   19:00   Za živou a + rodinu Frgalovu,  Majdovu a Grygovu

so   19:00   Za + Bronislava Kulíška, rodiče a sestry

ne  11:00   Za + Marii Zbořilovu, živou a + rodinu

_________________________________________

u   sv.  C y r i l a   a  M e to d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00    Za dar moudrosti a odvahu správně rozhodovat pro komunální politiky

po     8:00   Za živou a + rodinu Pelíškovu a Dedkovu a duše v očistci

čt   18:00   Za Ludmilu Lejsalovu, rodiče, bratra,  živou a + rodinu   

ne    8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností                                      

……………………………………..……………………………………………… 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (26. 09.)    18:00   Na daný úmysl

ne  (04. 10.)    18:00   Na daný úmysl

___________________________________________________________

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne    9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností        

po      9:30 Za + Františka Hanáka, manželku a děti

ne    9:30   Za Josefa a Marii Frkalovy a živou rodinu                                            

===================================================

Oznamy na  liturgické mezidobí  do neděle 4. října 2020

Dnes  je  26. neděle v mezidobí.   Dnešní sbírka   je určena na Svatou zemi – Boží hrob

V pondělí je  Slavnost sv. Václava, mše svaté jsou jako v neděli. Při mši svaté v Počenicích  poděkujeme našemu panu varhaníkovi Václavu Churému za jeho obětavou službu ke cti a chvále Boží. Vyprošujeme mu, aby  i v novém místě rozvíjel své osobní dary pro dobro všech a Pán mu žehnal..

V úterý na svátek svatých archandělů bude mše svatá v 19:00 hod. v Ratajích

V úterý ve 13:15 hod. pokračuje  výuka náboženství na faře v Ratajích.

V sobotu  bude mše svatá v Ratajích v 19:00  hod.. 

Příští  neděle  je  27. v mezidobí.  Mše svatá ve Věžkách bude v 18:00 hod.

Modlitby matek budou v úterý přede mší svatou na faře.

Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 na faře.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela

v Ratajích       při sbírce      4 447  od Bohu známých dárců 2000   v pokladničce  4 552 Kč
ve Zlobicích                           2617                                                  500                                                
v Počenicích                          2641                                               2 000

Všem dárcům ať jejich štědrost dobrý Bůh odplatí.

Nemocné v Tetěticích, Počenicích, Sobělicích a v domově navštívím v pátek 2. října.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 3. října.

Na nástěnce je v tabulce přehledný počet bohoslovců v AKS za Olomouckou arcidiecézi. Prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání.  Pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání letos nebude v katedrále, ale bude v rámci děkanátu.

AKS – prosí farnosti  o proviant. Vyhlašujeme proto materiální sbírku na seminář
– pro bohoslovce. Mají zájem především o ovoce, zeleninu zavařeniny a trvanlivé potraviny (kromě brambor) Prosím farníky, aby podle svých možností přinesli potraviny do příští neděle  na faru v Ratajích. Děkuji. 

V zákristii  je  k dispozici arch  k  zapsání  úmyslů  na  mše  svaté  na další období
( říjen – prosinec 2020)

Na stolečku v kostele jsou k dispozici kalendáře na příští rok – průběh stavby nového kostela v Brně Lesné. V kalendáři je připojena složenka na Váš příspěvek 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.