25. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od  neděle  20. září   do  neděle  27.  září  2020

ne    20. září  –  25. neděle v mezidobí             

po    21. září  –   Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

út     22. září    

st     23. září   –   Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

čt     24.září   

pá    25. září

so    26. září  –   Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

ne    27. září –  26. neděle v mezidobí

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

===============================================-

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Na poděkování za úrodu

po    19:00  Na poděkování za dar života s prosbou  o Boží ochranu a pomoc

st   19:00    Za Boží ochranu a pomoc pro rodinu Vrzalovu

pá   19:00   Za + Vladimíru a Josefa Koláčkovy a živou rodinu

ne  11:00   Za + Bohumila a Marii Vrzalovy, rodiče a duše v očistci

===============================================

u   sv.  C y r i l a   a  M e to d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00    Za + Marii Konečnou, manžela, rodiče a duše v očistci

čt   18:00   Za + Františku Lízalovu, rodiče, sourozence a duše v očistci        

ne    8:00    Na daný úmysl                                   

……………………………………..……………………………………………… 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (19. 09.)    18:00   Na daný úmysl

so  (26. 09.)    18:00   Na daný úmysl

===============================================

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne    9:30   Za + Františka Kubitu, rodiče, prarodiče a kmotry

út   18:00   Za nová duchovní povolání

ne    9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností                                                  

===============================================

Oznamy na  liturgické mezidobí  do neděle 27. září 2020

 

Dnes  je  25. neděle v mezidobí.   Dnešní sbírka je věnována na opravu kostela.

V pondělí je  Svátek sv. Matouše  –  mše svatá je v 19:00 hod. v Ratajích.

V úterý ve 13:15 hod. začíná  výuka náboženství na faře v Ratajích.

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách v 18:00  hod.. 

Příští  neděle  je  26. v mezidobí.  Sbírka příští neděle je určena na Svatou zemi – Boží hrob

Modlitby matek budou v úterý v 18:00 na faře.

Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 na faře.

V zákristii  je  k dispozici arch  k  zapsání  úmyslů  na  mše  svaté  na další období  ( říjen – prosinec 2020)

V pátek 25. září je připravena pro  děti z 2. stupně děkanátní pouť na Horu sv. Klimenta u Osvětiman. Bližší informace jsou na webových stránkách farnosti zde.

Na stolečku v kostele jsou k dispozici kalendáře na příští rok – průběh stavby nového kostela v Brně Lesné. V kalendáři je připojena složenka na Váš příspěvek 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.