13. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od neděle  30. června  do neděle  7. července  2019

ne    30. června    13. neděle v mezidobí                 

po    1. července

út     2. července  

st     3. července  –   Svátek sv. Tomáše, apoštola    

čt     4. července  –   Sv. Prokopa, opata

pá    5. července   Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

so     6. července  –   Sv. Marie Goretti, panny a mučednice                      

ne    7. července  –  14. neděle v mezidobí       

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za + Věru, Ladislava Leciána, syna,  rodiče a duše v očistci

po  13:00   Za + Karla Zezulu; s pohřbem

st   19:00   Za  živé a + kněze, kteří působili v naší  farnosti

pá  19:00   Za + Metoděje Najmana, rodiče a živou rodinu

so  19:00   Za + Jaromíra Spálovského, manželku a syna

ne  11:00   Za + manžele Miloslava a Vlastu Bubeníčkovy

 ——————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt    18:00  Na úmysl dárce

pá     9:00   Za živé a + hasiče

ne    8:00   Za + Františka Najmana, manželku, syna

                     a živou rodinu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (29. 06.)   18:15    Na daný úmysl

ne  (07. 07)   18: 00 Na daný úmysl

…………………………………………………………………………………….. 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Na poděkování Pánu Bohu za dožití 60 roků
                     manželství  a za dvoje rodiče a + sourozence

út   18:00  Za  pomocníky a dobrodince kostela

ne   9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle 7. července 2019

Dnes  je  13. neděle v mezidobí   

 

V pondělí  ve 13:00 hod. je v kostele v Ratajích pohřeb + pana Karla Zezuly

 

V pátek je  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje;  hodová  mše svatá  je ve Zlobicích v 9:00 hod.,

 mše svatá v Ratajích je v 19:00 hod..

V sobotu je mše svatá v  19:00 hod. v Ratajích.

Nemocné ve Zlobicích, Tetěticích, Počenicích, Sobělicích a v Domově důchodců navštívím ve středu 3. července,   nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 6. července

Příští  neděle je  14. v mezidobí;  mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod.

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře,   modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30 hod.

V zákristii  si můžete  zapsat  úmysly na mše svaté  v měsících  červenec, srpen a září.  

Centrum pro rodinný život v Olomouci ve spolupráci s P. Petrem Hofírkem připravilo pro rodiny mobilní aplikaci s názvem: Prázdninová cestička k Bohu. Můžete si ji stáhnout na Google Play, papírovou verzi si můžete vytisknout na www.rodinnnyzivot.cz, kde najdete podrobnější informace.

Zlobice – Děkuji všem farníkům, kteří obětovali svůj volný čas a  přišli uklidit kosstel. Pán jim to odplať.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.