12. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od neděle  23. června  do neděle  30. června  2019

ne    23. června  – 12. neděle v mezidobí                  

po    24. června –  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

út     25. června  

st     26. června    

čt     27. června  –  Sv. Cyrila Alexandrijského,  biskupa a učitele církve

pá    28. června  –  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

so     29. června    –  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

ne    30. června  – 13. neděle v mezidobí

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  10:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

po  19:30  Na daný úmysl

st   19:00   Za + Zdeňka Šebestíka, rodiče a duše v očistci

pá  19:30   Za + Vojtěcha Vaculíka, rodiče a duše v očistci

so  19:30   Za pomocníky a dobrodince kostela

ne  11:00   Za + Věru, Ladislava Leciána, syna, rodiče a duše v očistci

 

 ——————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za + Jarmilu Zahradníčkovu, manžela a syna

po   18:15  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt    18:00  Za rodiče Navrátilovy a děti

pá    18:15  Na úmysl dárce

so    17:00 Za + Ladislavu Vojáčkovu, živou a + rodinu

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (22. 06.)   18:00   Na daný úmysl

so  (29. 06.)   18:15   Na daný úmysl

—————————————————————————————–

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne 15:00    Za + Antonína Trávníčka, sestru Marii, živou a + rodinu

po  17:00   Za Antonína Barneta, manželku a celou rodinu

út   18:00  Za + P. Jana Šrubaře, P. Jana Nedělníka, P. Jana Rozehnala

  17:00  Za Jana Horáka, manželku, syna  a živou rodinu

ne   9:30    Na poděkování Pánu Bohu za dožití 60 roků manželství  a za dvoje rodiče a +                         sourozence

…………………………………………………………………………………….. 

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle  30. června 2019

Dnes je  12. neděle v mezidobí   

V pondělí je Slavnost Narození sv. Jana Křtitele;   mše svaté jsou ve všech našich farnostech

V úterý bude mše svatá v Počenicích v 18:00 hod..

V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;  mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

V sobotu je  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; mše svatá bude  ve Zlobicích v 17:00 hod .

ve Věžkách v 18:15 hod.  a v  19:30 hod.  v Ratajích

Příští  neděle je 13. v mezidobí .

Patrony kostela a celé farnosti Rataje oslavíme při mši svaté v sobotu a v neděli.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela
v Ratajích……. …..     při sbírce   Kč  2 925       v pokladničce  Kč  1 683  od  dárce  Kč  3 000 
ve Zlobicích  ……                           Kč  2 169                         0                                             0
v Počenicích   ……                         Kč  1 707                         0                                             0 

Vám všem Pán Bůh odplať.

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře,   modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30

V zákristii  si  již můžete  zapsat  úmysly na mše svaté  v měsících červenec, srpen a září  

Pro všechny farnosti:

Děkuji všem, kteří připravili oltáře na  průvod s Božím Tělem.  Pán Bůh Vám zaplať.

Centrum pro rodinný život v Olomouci ve spolupráci s P. Petrem Hofírkem připravilo pro rodiny mobilní aplikaci s názvem: Prázdninová cestička k Bohu. Můžete si ji stáhnout na Google Play, papírovou verzi si můžete vytisknout na www.rodinnnyzivot.cz, kde najdete podrobnější informace.

Uzávěrka prázdninového čísla farního listu je v úterý 25. června. Posílejte, prosím, své příspěvky na známou adresu.

V sobotu  29. června v  8:00 hod  bude ve Zlobicích úklid kostela. Prosím, dostavte se v hojném počtu..

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.