3. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí  
od neděle 27. ledna  do neděle 3. února 2019

ne     27. ledna  – 3. neděle v mezidobí

po    28. ledna  –  Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve        

út     29. ledna     

st     30. ledna        

čt     31. ledna  –  Památka sv. Jana Boska, kněze

pá    1. února 

so    2. února  –  Svátek Uvedení Páně do chrámu 

ne    3. ledna  4. neděle v mezidobí  

============================================
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích   

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   18:00   Za + Antonína Vrzala

pá  18:00   Za + Marii a Františka Ševčíkovy, syna Jaroslava, rodiče a sourozence

so   11:00  Za živou rodinu Vrzalovu

ne  11:00   Za živou a + rodinu

 

====================================================

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích    

 

ne        8:00  Za + Františka Lízala, za nemocnou manželku Stanislavu, rodiče, sourozence a duše v očistci

čt    17:00  Za + Ladislavu Vojáčkovu  a dar zdraví pro nemocnou osobu

so     8:00  Za ženy a matky z farnosti

ne       8:00  Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so (26. 01.)    17:00   Na daný úmysl

ne  (03. 02.)   17:00  Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

 

ne    9:30   Za + Annu Barnetovu a celou živou rodinu

út    17:00  Za živou a + rodinu Barnetovu

so    9:30  Za milost poznání a dar víry

ne    9:30   Za + Věroslavu Vybíralovu, manžela a celou živou rodinu

———————————————————————

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle  3. února 2019

Dnes  je 3. neděle v mezidobí   Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání. Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování.

V úterý  je mše svatá v Počenicích v 17:00 hod..

V sobotu je Svátek Uvedení Páně do chrámu;  mše svaté  s žehnáním svící jsou ve všech  našich farnostech jako v neděli.

Příští  neděle  je  4. v mezidobí. . Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání. Svatoblažejské požehnání udělím hromadně na konci mše svaté. Mše svatá ve Věžkách bude  v 17:00 hod..

Nemocné ve Zlobicích, Tetěticích, Počenicích, Sobělicích a v Domově navštívím v pátek 1. února
Nemocné v Ratajích, Popovicích a Šelešovicích navštívím až další sobotu, tj. 9. února. 

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela.

V Ratajích      při sbírce ….   4 615 Kč           od Bohu známých.dárců      -0-      
ve Zlobicích                   …..   2 264 Kč                          „                                   -0-      
v Počenicích                  …..   1 980 Kč                          „                    1 000 a 3000 Kč na  opravu                                                                                                                                                         varhan

Pán ať odplatí všem dárcům jejich štědrost 

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod.,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na  faře.

V  zákristii  máte  možnost zapsat si  úmysly  na  mše  svaté  v  měsících  únor a  březen tohoto  roku.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.