2.neděle v mezidobí

 Slavíme  liturgické mezidobí  
od neděle 20. ledna  do neděle 27. ledna 2019

ne     20. ledna  – 2. neděle v mezidobí

po    21. ledna  –  Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice          

út     22. ledna  –  Sv. Vincence, jáhna a mučedníka    

st     23. ledna        

čt     24. ledna  –  Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

pá    25. ledna  –  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

so    26. ledna  –   Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů  

ne    27. ledna  3. neděle v mezidobí

============================================
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za živou a + rodinu Spálovskou a Spáčilovu

st   18:00   Za + Bohumila Vrzala, manželku, jejich rodiče a duše v očistci

pá  18:00   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu, pomoc a dar zdraví do dalších let.

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

====================================================

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích    

ne        8:00  Za + Marii Pěnčíkovu, manžela, syna a zetě

čt    17:00  Za + Jaroslava Ondru, živou a + rodinu

ne       8:00  Za + Františka Lízala, za nemocnou manželku Stanislavu, rodiče, sourozence a duše v očistci

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so (19. 01.)    17:00   Na daný úmysl

so  (26. 01.)   17:00  Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

ne    9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út    17:00  Za živou a + rodinu Barnetovu

ne    9:30   Za + Annu Barnetovu a celou živou rodinu

———————————————————————

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle 27. ledna 2019

Dnes  je 2. neděle v mezidobí   Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání. Sbírka  této neděle je určena na opravu kostela.

 

V úterý  je mše svatá v Počenicích v 17:00 hod..

 

V pátek  končí  týden modliteb za jednotu křesťanů, pamatujte, prosím, ve svých modlitbách na tento úmysl i nadále.

 

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod..

 

Příští  neděle  je  3. v mezidobí. . Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání.

Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování.

 

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod.,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod.

na  faře.

 

V  zákristii  máte  možnost zapsat si  úmysly  na  mše  svaté  v  měsících  únor a  březen 

tohoto  roku.

 

Milí farníci, děkuji Vám, kteří jste se dokázali obětovat a přišli pomoc s úklidem vánoční výzdoby.   Pán Vám to odplať.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku::

Vážení  farníci,
letošní Tříkrálová sbírka v Olomoucké arcidiecézi se již konala po dvacáté. Na Kroměřížsku se celkem zúčastnilo a zapojilo 210 skupinek a přes 630 koledníků. Podařilo se jim vykoledovat 1 214 320 Kč, což patří mezi rekordní od roku 2000.
Počasí v letošním roce nebylo ke koledování moc příznivé a vydat se do deště či deště se sněhem a studeného větru, chtělo pořádnou odvahu.
Milí vedoucí a koledníci, velice si cením a vážím Vaší statečnosti i toho, že jste přišli k lidem, pěkně jim zazpívali a předali jim nejen cukříky, kalendáříky, ale i kousek radosti i kousek svého srdce a stali se tak posly Boží lásky. Lidé, kteří Vám něco vložili do pokladničky, mají stejně jako vy pocit, že udělali něco dobrého, že někomu pomohli v jeho nouzi. A toto vědomí přináší prožitek nekonečného dobra Božího. Já Vám touto cestou za Vaši službu s celého srdce děkuji a Pán ať Vám dá své požehnání. Děkuji i všem lidem, kteří přispěli jakoukoliv částkou a tak pomohli těm nejpotřebnějším. Poděkování patří i těm, kteří nás doprovázeli svými modlitbami a oběťmi, bez kterých bychom toho tolik nedokázali. Z celého srdce děkuji za Vaši pomoc a štědrost. Sbírka bude věnována na potřeby lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, také na pomoc sociálně slabým rodinám, nemocným,  i  těm, kteří si nemohou sami pomoci.

Za Charitu Kroměříž:  Mgr. Josef Šebestík, koordinátor TS

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.