2.neděle v mezidobí

 Slavíme  liturgické mezidobí  
od neděle 20. ledna  do neděle 27. ledna 2019

ne     20. ledna  – 2. neděle v mezidobí

po    21. ledna  –  Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice          

út     22. ledna  –  Sv. Vincence, jáhna a mučedníka    

st     23. ledna        

čt     24. ledna  –  Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

pá    25. ledna  –  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

so    26. ledna  –   Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů  

ne    27. ledna  3. neděle v mezidobí

============================================
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za živou a + rodinu Spálovskou a Spáčilovu

st   18:00   Za + Bohumila Vrzala, manželku, jejich rodiče a duše v očistci

pá  18:00   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu, pomoc a dar zdraví do dalších let.

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

====================================================

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích    

ne        8:00  Za + Marii Pěnčíkovu, manžela, syna a zetě

čt    17:00  Za + Jaroslava Ondru, živou a + rodinu

ne       8:00  Za + Františka Lízala, za nemocnou manželku Stanislavu, rodiče, sourozence a duše v očistci

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so (19. 01.)    17:00   Na daný úmysl

so  (26. 01.)   17:00  Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

ne    9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út    17:00  Za živou a + rodinu Barnetovu

ne    9:30   Za + Annu Barnetovu a celou živou rodinu

———————————————————————

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle 27. ledna 2019

Dnes  je 2. neděle v mezidobí   Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání. Sbírka  této neděle je určena na opravu kostela.

 

V úterý  je mše svatá v Počenicích v 17:00 hod..

 

V pátek  končí  týden modliteb za jednotu křesťanů, pamatujte, prosím, ve svých modlitbách na tento úmysl i nadále.

 

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod..

 

Příští  neděle  je  3. v mezidobí. . Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání.

Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování.

 

Modlitby matek