Ohlášky od neděle 6. ledna  do  neděle 13. ledna 2019

Slavíme  dobu  vánoční 
od neděle 6. ledna  do  neděle 13. ledna 2019

ne    6. ledna  –  Slavnost  Zjevení  Páně    

po   7. ledna  –   Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze         

út    8. ledna     

st    9. ledna        

čt  10. ledna  

pá  11. ledna 

so  12. ledna  

ne  13. ledna  – Svátek  Křtu  Páně  

============================================
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   18:00   Za + Michaelu Plachou, manžela a duše v očistci

pá  18:00   Za + Josefa Habáně, živou a + rodinu a duše v očistci

ne  11:00   Na poděkování za dar života  s prosbou o Boží pomoc a ochranu

 

====================================================

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích    

ne        8:00   Za + Vladimíra Hanoše, manželku, živou a + rodinu

čt    17:00  Za + Em. Štěpánka, manželku, 2 syny a duše v očistci  

ne       8:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne (06. 01.)    17:00   Na daný úmysl

so  (12. 01.)    17:00 Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

ne   9:30    Za  živou a + rodinu Foltýnovu a Otevřelovu

út     18:00 Za živou a + rodinu Barnetovu

ne    9:30   Za +  Květoslavu Chmelařovu  a rodiče z obou stran

__________________________________________________           

Oznamy na dobu vánoční –  do neděle 13. ledna 2019

Dnes  je   Slavnost  Zjevení  Páně.  Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání. Mše svatá ve Věžkách je v 17:00 hod..

V úterý  je mše svatá v Počenicích v 18:00 hod..

V sobotu  je  mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod.

Příští  neděli  je  Svátek  Křtu Páně.   Končí doba vánoční, Betlémy mohou zůstat v kostele až do hromnic. Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání. Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod.,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na  faře.

V  zákristii  máte  možnost zapsat si  úmysly  na  mše  svaté  v  měsících  leden, únor a  březen  příštího roku.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.