32. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí   
od  neděle  11. listopadu   do  neděle  18. listopadu  2018

Ne   11. listopadu    –  32. neděle v mezidobí                  

po    12. listopadu    –   Památka sv. Josafata,  biskupa a mučedníka      

út     13. listopadu    –  Památka sv. Anežky České, panny 

st     14. listopadu     

čt     15. listopadu    –   Sv. Alberta Velikého,  biskupa a učitele církve

pá    16. listopadu    –   Sv. Markéty Skotské 

so    17. listopadu     –   Památka sv. Alžběty Uherské,                                                                                     řeholnice

ne     18. listopadu   – 33. neděle v mezidobí                    

==========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne   11:00  Za + Antonína Kunčara, manželku, dcery a syna

út    18:30  Za + Julii a Františka Valáškovy  a rodiče z obou stran

st   18:00   Za + Marii Kovářovu a živou rodinu

pá  18:00   Za + Daniela Vlčana

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

ne       8:00     Za  + Antonína Pěnčíka, manželku, syna Antonína

po  13:00    Za + Aloise Bambase; s posledním rozloučením

čt   17:00     Za + Jarmilu a Františka Zapletalovy

ne      8:00     Za + Ludmilu Lejsalovu, živou a + rodinu  …………………………………………………………………………………….. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (10. 11.)    17:00   Na daný úmysl

so  (17. 11.)    17:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne  9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne  9:30    Za + rodiče, prarodiče, příbuzné, přátele, známé, dobrodince a duše, na které nikdo nevzpomíná

__________________________________________________                                

Kaple v Tetěticích

út  17:00    Na daný úmysl

———————————————————————

Dnes  je  32.  neděle v mezidobí.   Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.  Odpoledne v 15:00 hod. je na faře v Ratajích příprava na biřmování.

V pondělí ve 13:00 hod.  se ve Zlobicích při mši svaté rozloučíme se + panem Aloisem Bambasem

V úterý  je  mše svatá  v Tetěticích  v 17:00 hod.. a  v 18:30 hod. v Ratajích.

V sobotu  je mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách. Při mši svaté oslavíme patronku kostela ve Věžkách sv. Alžbětu.

Příští neděle je  33. v mezidobí.   V Ratajích bude dětská mše svatá – úkol pro děti:  obloha. Sbírka bude věnována na opravu kostela

Minulou neděli jste věnovali na Charitu:

v Ratajích   ……………………..   Kč  7 408      ve Věžkách …………. Kč  725

ve Zlobicích   ………………….   Kč  2 095

v Počenicích  …………………..   Kč  2 834

Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

Modlitby  matek  jsou v úterý v 17:30 hod.  a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

( Rataje) V zákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsíci prosinci.

Od  listopadu se v našich farnostech mění ve všední dny začátky bohoslužeb na zimní čas. 

V sobotu 24. listopadu bude  ve Zlobicích adorační den. Nejsvětější Svátost bude vystavena od 12:00 do 16:00. hod.. Výstav bude ukončen požehnáním a mší svatou. Zapisujte se, prosím, na připravený arch.

Všichni jste zváni na benefiční koncert skupiny Učedníci.  Koncert se koná v kostele sv. Jana Křtitele  v Morkovicích  dnes v 15:00 hod..

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.