5. neděle v mezidobí

Oznamy na  dobu v liturgickém mezidobí do neděle 11. února 2024

Dnes je 5. neděle v mezidobí.

V pondělí je památka sv. Agáty, panny a mučednice.

V úterý je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Ve čtvrtek je sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefíny Bakhity, panny

V sobotu je památka sv. Scholastiky, panny

Příští neděle je 6. v mezidobí. 

Sestry a bratři, na obvyklých místech si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsíci únoru.

Z důvodu  pracovní neschopnosti pana faráře nebudou ve všední dny bohoslužby. Úmysly mší svatých budou odslouženy po jeho uzdravení.                              

V případě pohřbu se obracejte na farnost Zdounky (tel. 739 245 937)

V pondělí 5.2. je mše svatá
v Ratajích v 18:00 hod. (Za + Emila Havlíka, živou a + rodinu Havlíkovu)

V sobotu 10.2.je mše svatá  
ve Věžkách v 17:00 hod. (Na daný úmysl)

V neděli 11.2. je mše svatá 
ve Zlobicích v 8:00 hod.  (Na daný úmysl)
v Počenicích v 9:30 hod. (Na daný úmysl)
v Ratajích v 11:00 hod.   (Za farníky).

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela při sbírce
v Ratajích               6 599 Kč
ve Zlobicích            2 833 Kč
v Počenicích            2 240 Kč a 1 000 Kč od Bohu známých dárců.
Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.

 

Milí bratři a sestry, jak možná víte, podle pokynů generálního sekretariátu Synody biskupů se nyní synodální proces dostává do další fáze s názvem „Na cestě k říjnu 2024“. Ještě předtím, než se uskuteční druhé celocírkevní zasedání věnované synodální proměně katolické církve, má dojít k hlubšímu promyšlení některých bodů ze zasedání prvního. Naslouchat se přitom má zejména konkrétním skupinám věřících – kněžím a jáhnům, aktivním farníkům, řeholním osobám, manželům nebo mládeži. Zvláště tyto osoby proto prosíme, aby se do této fáze synody zapojily a při setkání přispěly svými podněty k tématům, která se jich bezprostředně týkají. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na webu  synoda.ado.cz. Své příspěvky prosím potom zašlete prostřednictvím formuláře na tomto webu, a to do konce března.  S modlitbou a přáním Božího požehnání
+ Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.