24. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí   
od  neděle  13. září   do  neděle  20. září 2020

ne    13. září  –  24. neděle v mezidobí             

po   14. září  –   Svátek Povýšení svatého Kříže

út     15. září   –  Památka Panny Marie Bolestné  

st     16. září   –   Památka sv. Ludmily, mučednice

čt     17.září    –   Sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků

pá    18. září

so    19. září  –   Sv. Januária, biskupa a mučedníka

ne    20. září –  25. neděle v mezidobí

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

==============================================-

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za živou a + rodinu Polákovu a Němcovu

po  19:30   Za + Marii Strašákovu

út   19:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   19:00    Za + Vlastimilu Přikrylovu, rodiče, bratra a duše v očistci

pá   19:00   Za + Bohumila Zikmunda, manželku a + rodinu Zikmundovu

ne  11:00   Na poděkování za úrodu

_________________________________________

u   sv.  C y r i l a   a  M e to d ě j e   ve  Zlobicích      

ne    8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

po  18:15   Za živou a + rodinu Odstrčilíkovu     

čt   18:00   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a požehnání        

ne    8:00    Za + Marii Konečnou, manžela, rodiče a duše v očistci                                     

……………………………………..……………………………………………… 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (12. 09.)    18:00   Na daný úmysl

so  (19. 09.)    18:00   Na daný úmysl

_____________________________________

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

 

ne    9:30   Za + Jaromíra Pěnčíka, živou a + rodinu

po   17:00   Za + P. Bohumila Štěpánka, P. Josefa Štěpánka,
                     P. Aloise Ženčáka a duše v očistci

út   18:00   Za + Františka Nábělka, dvě manželky a dcery

ne    9:30   Za + Františka Kubitu, rodiče, prarodiče a kmotry

……………………………………..………………………………………………

Oznamy na  liturgické mezidobí  do neděle 20. září 2020

Dnes  je  24. neděle v mezidobí.  

V pondělí je  Svátek Povýšení svatého Kříže, mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

V úterý je  Památka Panny Marie Bolestné; mše svaté jsou v Počenicích a Ratajích.

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách v 18:00  hod.. 

Příští  neděle  je  25. v mezidobí. Sbírka příští neděle je určena na opravu kostela  

Modlitby matek budou v úterý přede mší svatou na faře.

Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 na faře.

( Počenice)   V zákristii  je  k dispozici arch  k  zapsání  úmyslů  na  mše  svaté  do  konce  měsíce  září  t. r..

Poděkování – Rataje:

Můj velký dík patří pěti ženám, které věnovaly svůj čas a přišly omýt okna na faře.

Nezapomenu na ně při mši svaté v prosbách, ať jim Pán  jejich obětavou službu odplatí.  

Poděkování – Zlobice:

Děkuji těm farníkům, kteří přestěhovali po ukončení „chemizace“ kostela  uložené věci  z  fary zpět do kostela. Kéž  Pán jejich službu odmění.

Všichni jste zváni na pouť ve Zdounkách ve čtvrtek 17. září
17:00 hod. adorace a litanie k sv. Janu Sarkandrovi; příležitost ke svátosti smíření
18:00 hod.. mše sv., kterou bude slavit biskup Antonín Basler
Uctění ostatků sv. Jana Sarkandra

V pátek 25. září je připravena pro  děti z 2. stupně děkanátní pouť na Horu sv. Klimenta u Osvětiman. Bližší informace jsou na webových stránkách farnosti.

Na stolečku v kostele jsou k dispozici kalendáře na příští rok – průběh stavby nového kostela v Brně Lesné. V kalendáři je připojena složenka na Váš příspěvek 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.