23. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od  neděle  6. září   do  neděle  13. září 2020

ne    6. září  –  23. neděle v mezidobí              

po    7. září   –   Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

út     8. září   –  Svátek Narození Panny Marie  

st     9. září   –   Sv. Petra Klavera, kněze

čt     10.září   –   Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

pá    11. září

so    12. září  –  Jména Panny Marie

ne    13. září –  24. neděle v mezidobí

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

==============================================-

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

 

ne    8:00   Za + rodinu Mičánkovu a Havlasovu

út    19:30   Na daný úmysl

st   19:00    Za + Marii a Miroslava Závidčákovy, Jindřicha,
                     Milu, Filomenu Tvrdou a jejich rodiče

pá   19:00   Za + Františka Halíčka

so   19:30   Za + Reginu Habáňovu, živou a + rodinu a duše v očistci

ne  11:00   Za živou a + rodinu Polákovu a Němcovu

 

***************************************************************************

 

——————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e to d ě j e   ve  Zlobicích      

ne  11:00    Za  živé a + farníky z Bojanovic

(Kaple v Bojanovicích)  

út  18:15    Za živou a + rodinu Dedkovu  

st   15:00   Za + Josefa Vichra

čt   18:00   Za + Josefa Skopala, rodiče, živou a + rodinu       

ne    8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností                                      

……………………………………..……………………………………………… 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (06. 09.)    18:00   Na daný úmysl

so  (12. 09.)    18:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne    9:30    Za živé a + občany z Tetětic
                     (Kaple v Tetěticích)

út   17:00   Za  + Stanislava Štěpánka, dvoje rodiče
                      a živou rodinu

ne    9:30   Za + Jaromíra Pěnčíka, živou a + rodinu           

———————————————————————

Oznamy na  liturgického mezidobí  do neděle 13. září 2020

Dnes  je  23. neděle v mezidobí.  

V úterý je svátek Narození Panny Marie, mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

Ve středu v 15:00 hod. bude ve Zlobicích pohřeb + pana Josefa Vichra (obřad bude nejprve na hřbitově a  potom zádušní mše svatá na faře)

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách v 18:00  hod. a  v Ratajích v 19:30 hod..

Příští  neděle  je  24. v mezidobí. 

V sobotu 12. září v 9. hod.  bude na faře v Ratajích brigáda – umývání oken. Pokud mohou, prosím farnice, aby se jí zúčastnily. Děkuji.

Modlitby matek budou v úterý přede mší svatou na faře

Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 na faře

( Počenice)   V zákristii  je  k dispozici arch  k  zapsání  úmyslů  na  mše  svaté  do  konce  měsíce  září  t. r..

 Zlobice

Od pondělí 31.8. probíhá chemické hubení červotoče a kostel bude do pátku 11.9. uzavřen. Mše svatá  bude po dobu uzavření kostela ve všední den v klubovně na faře. 

 

                                                       

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.