3. neděle postní

Slavíme  dobu  postní 
od  neděle  15. března
 do  neděle  22. března 2020

ne    15. března –  3. neděle postní      

po    16. března      

út     17. března  –  Sv. Patrika, biskupa         

st     18. března  –  Sv. Cyrila Jeruzalémského,  biskupa       

čt     19. března  –  Slavnost sv. Josefa, snoubence

                                   Panny Marie.                                             

pá    20. března       

so    21. března  

ne    22. března –  4. neděle postní        

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00   Za + Josefa Spálovského, rodiče a prarodiče

ne  18:00  Za ukončení epidemie,  za všechny nemocné,
                      za překonání strachu,  za odpuštění hříchu

st    18:00   Na úmysl dárce

čt  19:30   Za nositele jména Josef

pá  18:00   Za +  P. Josefa Štěpánka,  P. Aloise Ženčáka a  P. Bohumila Štěpánka

ne 11:00    Za + Květuši a Josefa Sedláčkovy a rodiče z obou stran

ne 18:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností                 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

u   sv.  Cy r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt    17:00 Za + Josefa Skopala, rodiče a živou rodinu 

ne     8:00  Za + Jaroslava Vojáčka  

……………………………………………………………………………………. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so   (14. 03)   17:00    Na daný úmysl

so   (21. 03.)   17:00    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne    9:30  Za ukončení epidemie  a  za všechny nemocné,

                    za překonání strachu, za odpuštění hříchů

út   17:00  Za + Metoděje Najmana, dvoje rodiče a děti

čt   18:15   Za + Jaromíra Štěpánka, rodiče, bratra a sestry

ne    9:30  Za Marianu Šidlejovu, manžela a duše v očistci

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na dobu postní –  do neděle 22. března 2020

Dnes je 3. neděle postní.  Příprava na 1. svaté přijímání nebude  Sbírka této neděle je věnována na opravu kostela.

Ve čtvrtek je  Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

V sobotu  bude  mše svatá  ve Věžkách v 17:00 hod..

Příští  neděle  je  4.  postní.   Příprava na 1. svaté přijímání nebude.

Modlitby matek  budou v úterý  v 17:30 hod. na faře,   modlitby otců  budou  ve  čtvrtek po mši svaté.

Pokladničky postní almužny  si, prosím, vezměte vzadu na stolečku v kostele a přineste je na  Květnou neděli do zákristie.

Uzávěrka  příspěvků do farního listu je 15. března. Své příspěvky posílejte na známou adresu.

Děkuji.

 

Pobožnosti Křížové cesty v našich farnostech jsou  jako v minulém týdnu

V současné situaci,  která je v naší zemi,  si  můžete  splnit nedělní  povinnost  účasti  na  mši  svaté

poslechem televizního nebo rádiového přenosu  a  svátečním klidem od práce.

Využívejte i duchovního svatého přijímání, tedy při sledování mše svaté v televizi či rozhlase vyjádřete touhu po přijetí Krista a přivítejte ho ve svém srdci.

Připojte se také k těm, kteří se začali spojovat každý večer ve 20:00 hod. v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to,  abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.  Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.  Každý  podle svým možností se  zapojte  aspoň  modlitbou  Otče náš a  Zdrávas

Maria, či  Korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.