3. neděle adventní

Slavíme dobu adventní  
od neděle 16. prosince
   do neděle 23. prosince  2018

ne    16. prosince 3. neděle adventní           

po    17. prosince             

út     18. prosince                                  

st     19. prosince        

čt     20. prosince  

pá    21. prosince  –  Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve

so    22. prosince        

ne     23. prosince – 4. neděle adventní

==========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za + Rozálii Spálovskou, manžela, syna, rodiče a sourozence

st   18:00   Za + spolupracovníky

pá  18:00   Za + Anežku a Josefa Šumberovy, jejich rodiče a duše v očistci                                

ne  11:00   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a pomoc

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

ne       8:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt   17:00   Za + Anežku Žemlíkovu, manžela, živou a + rodinu a duše v očistci

ne      8:00  Za + P. Františka Suchánka, rodiče a duše v očistci

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (15. 12.)    17:00   Na daný úmysl

so  (22. 12.)    17:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne   9:30    Za Rudolfa a Annu Churých a živou rodinu

so    8:00   Za pomocníky a dobrodince kostela

ne   9:30     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

___________________________________________                               

Kaple v Tetěticích

 

———————————————————————

Oznamy na dobu adventní –  do 23. prosince 2018

 

Dnes  je  3. neděle adventní.  Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání. Sbírka této neděle je věnována na opravu kostelaDnes je v Ratajích  Adorační den. Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena po mši svaté až do 17:30 hod..

V úterý  je  mše svatá  v Tetěticích  v 17:00 hod..

V sobotu  jsou roráty ráno v Počenicích  v 8:00 hod.;  mše svatá ve Věžkách je v 17:00 hod.

Příští neděle  je  4. adventní.   Po mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání

Modlitby  matek  jsou v úterý v 17:30 hod.  a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Nezapomínejte, prosím, na „Misijní adventní stromeček“. Za každý dárek pro chudé děti v misiích si pověste na stromeček ozdobu. Využijte zbývající dobu adventu, ať je stromeček na vánoce zcela ozdoben.

Příležitost ke svátosti smíření ve Zlobicích bude ve čtvrtek 20. prosince od 17:30 do 18:00 hod.. Bude přítomen kněz z jiné farnosti

Příležitost ke svátosti smíření v Počenicích bude v sobotu 22. prosince od 8:30 do 9:00 hod.. Nebude přítomen kněz z jiné farnosti

V neděli 23. prosince bude v 17:00 hodin ve Věžkách Adventní koncert. Všichni jste zváni.

V  zákristii  máte  připravené archy  k  zapsání   úmyslů  na  mše  svaté  v  měsících  leden, únor a  březen  příštího roku.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.