20. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí   
od neděle 19. srpna  do neděle 26. srpna  2018

ne    19. srpna   –  20. neděle v mezidobí

po    20. srpna     Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

út     21. srpna   –  Památka sv. Pia X., papeže

st     22. srpna   –  Památka Panny Marie Královny

čt     23. srpna    –  Sv. Růženy z Limy, panny

pá    24. srpna    –   Svátek sv. Bartoloměje, apoštola    

so    25. srpna     –   Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků       

ne     26. srpna   –  21. neděle v mezidobí                          

                                                                      

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

===========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za + Marii Lehkoživovu, sourozence, rodiče  a duše v očistci

st   19:00   Za + Janu Gremlicovu a živou rodinu

pá  19:00   Za dcery a vnuky 

ne  11:00   Za + Josefa, manželku Žofii, rodiče z obou stran  a za Anežku Havlasovu

—————————————————————————

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za + Marii a Zdenka Polanských, rodiče,  sourozence a duše v očistci

čt   18:00   Za + Miloše Zapletala, rodiče, sestry a duše v očistci

ne     8:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (18. 08)   18:00   Na daný úmysl

so  (25. 08)   13:00   Na daný úmysl

 

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

ne     9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

pá   17:00  Za živé a + počenické farníky

ne     9:30  Za + Tomáše Hladkého, manželku, syna a živou rodinu

 

Kaple v Tetěticích

út   18:00  Na daný úmysl

———————————————————————

Oznamy na  liturgické mezidobí   –  do neděle  26. srpna 2018

Dnes  je 20.  neděle v mezidobí.  Sbírka této neděle je věnována na opravu kostela

 

V úterý je mše svatá v 18:00 hod. v Tetěticích

 

V pátek je svátek sv. Bartoloměje, patrona kostela v Počenicích, mše svatá tam bude

v 17:00 hod..

 

V sobotu  je mše svatá  v 13:00 hod. ve Věžkách.

 

Příští  neděle  je  21. v mezidobí.  V Počenicích  bude hodová mše svatá ke cti patrona kostela    sv. Bartoloměje.

 

Modlitby matek budou v pondělí v 19:30 hod. a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

 

Přihlášky do náboženství na školách v Ratajích a v Počenicích jsou k dispozici v zákristii, Doufám, že nemusím zdůrazňovat náboženskou výchovu dětí a odpovědnost rodičů za ni.

Prosím, vyplněné přihlášky mně odevzdejte co nejdříve  .

 

Děkovat Matce Boží za ochranu a pomoc o prázdninách a prosit o milosti pro školní rok budou v sobotu 25. srpna 2018 ti, kdo se zúčastní tradiční arcidiecézní pouti rodin na Svatém Hostýně. Mši svatou celebruje arcibiskup Jan Graubner. Bohoslužba začne v 10.15 hodin na venkovním pódiu. Zájemci na ni přitom mohou doputovat i pěšky  z Bystřice pod Hostýnem, sraz účastníků je v 8.00 hod. u hřbitova. Odpolední program nabídne například loutkové divadlo Dana Taraby, stanoviště plná her a soutěží pro děti, program pro dospívající, cestu manželů nebo adoraci v kapli sv. Josefa. Celodenní setkání bude zakončeno v 15.30 modlitbou růžence.

 

Pouť farnosti Rataje na Sv. Hostýn bude rovněž  v sobotu 25. 8. Podrobný odjezd autobusu je uveden na nástěnce. Návrat ze Svatého Hostýna po čtrnácté hodině. Příspěvek na dopravu je 70 Kč. Přihlásit se můžete včetně zaplacení příspěvku u pana Zdeňka Zezuly,  Rataje 19

 

(Rataje)

Milá farní rodino,

ještě jednou se vracím k  slavnosti 120. výročí posvěcení našeho kostela sv. Petra a Pavla. Byl jsem mile překvapen a zároveň potěšen, jak vzorně jste se zhostili svěřeného úkolu s přípravou této poměrně náročné akce. Abych snad na někoho nezapomněl, nebudu vyjmenovávat všechny Vaše služby. Bylo jich hodně a byly vykonány v lásce,  svornosti a pokoji. Toho si nejvíce vážím. Neméně si cením i vašich darů k přípravě této slavnosti, ať již to byly dary hmotné nebo finanční. Hmotné  byly o to náročnější, že horké počasí nijak nezjednodušilo jejich přípravu.     A finanční –  v pokladničce pro tuto slavnost jste věnovali  Kč 17 025.   Po uhrazení potřebných nákladů ještě zůstalo Kč 5 505.  Tento zůstatek byl převeden na opravu kostela.  Takže – můj dík a Pán Vám mnohonásobně odplať.

Mám však  za to, že slavnost přinesla  přítomnému Božímu lidu také duchovní užitek. Vedle poučné promluvy arcibiskupa Jana, která musela oslovit všechny přítomné, zde  byly jako by “viditelně“ přítomny modlitby, pronesené v tomto chrámě za těch uplynulých 120 let a nejen modlitby, ale i touhy a starosti, obtíže, slabosti , dík  i přání milovat Pána den ode dne více. Všem přítomným, kteří jste se dokázali otevřít tomuto poselství, se jistě duše, kterou jindy utlačuje vír starostí a každodennosti, uvolnila – spočinula. Jinými slovy – Bůh byl  zde každému na dotek, blízko, právě teď. Věřím, že kdo si tuto útěchu v tomto krásném chrámě a v tu chvíli uvědomil, bude moci jeho poselství uzdravovat, proměňovat a vcházet do něj.  Ale nejen při této oslavě, ale i každý den , na tomto místě , určeném k bohoslužbě a modlitbě, přijímáme z Božího milosrdenství nesmírné milosti.  A tak  upřímné Pán Bůh zaplať za  Vaši pomoc při zvelebování tohoto domu Božího.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *