19. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí   
od neděle 12. srpna  do neděle 19. srpna  2018

ne    12. srpna   –  19. neděle v mezidobí

po    13. srpna     Sv. Ponciána, papeže a Hippolyta, kněze mučedníků

út     14. srpna   –  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,  kněze a mučedníka

st     15. srpna  –  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

čt     16. srpna    Sv. Štěpána Uherského

pá    17. srpna       

so    18. srpna            

ne     19. srpna   20. neděle v mezidobí                                                                                                         

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   19:30   Za + Karla Zezulu, manželku  a rodiče z obou stran

pá  19:00   Na úmysl dárce

ne  11:00   Za + Marii Lehkoživovu, sourozence, rodiče a duše v očistci

—————————————————————————

Uhřice

so  11:00    Za živé  a  + hasiče

—————————————————————————

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za + Zdeňka Odstrčilíka, Boží požehnání pro děti  a vnoučata

st   18:15   Za + Anežku Bazalkovu, manžela,
                     živou a + rodinu

čt   18:00   Za děti

ne     8:00  Za + Marii a Zdenka Polanských, rodiče, sourozence a duše v očistci

…………………………………………………………………………………….. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (11. 08)   18:00   Na daný úmysl

so  (18. 08)   18:00   Na daný úmysl

 

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne     9:30  Za dar nového života a za duše v očistci

st   17:00   Na poděkování Pánu Bohu za prokázaná  dobrodiní

ne     9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

———————————————————————-

Kaple v Tetěticích

út   18:00  Na daný úmysl

———————————————————————-

 

 

Oznamy na  liturgické mezidobí   –  do neděle  19. srpna 2018

 

Dnes  je 19. neděle v mezidobí;

V úterý je mše svatá v 18:00 hod. v Tetěticích

Ve středu  je  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše svaté jsou ve všech našich farnostech

V sobotu  je mše svatá v 11:00 hod. v Uhřicích a v 18:00 hod. ve Věžkách.

Příští  neděle  je  20. v mezidobí.  Sbírka příští neděle bude věnována na opravu kostela

Modlitby matek budou v pondělí v 19:30 hod. a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Přihlášky do náboženství na školách v Ratajích a v Počenicích jsou k dispozici v zákristii, Doufám, že nemusím zdůrazňovat náboženskou výchovu dětí a odpovědnost rodičů za ni.

Prosím, vyplněné přihlášky mně odevzdejte co nejdříve  Děkuji.

V  letošním roce oslaví náš arcibiskup Jan své životní jubileum 70 let života. Při této příležitosti bude otec arcibiskup Jan sloužit děkovnou mši svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci  v sobotu 1. září 2018 v 10.30 hod.

Po mši svaté bude  pro Boží lid, který se zúčastní této slavnosti, připraveno občerstvení
v prostorách vedle katedrály;  občerstvení je pojato formou zahradní oslavy. Organizátoři
prosí o nahlášení přibližného počtu účastníků

Kdo má zájem zúčastnit se této slavnosti, prosím, nahlaste se po mši svaté u mne. .

Místo osobních darů preferuje otec arcibiskup příspěvek na podporu pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě. Dar je možné věnovat na č. ú. 377688503/0300, v. s. 911520  nebo osobně do pokladničky na oslavě.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *