2. neděle adventní

Slavíme dobu adventní
od neděle 4. prosince do   neděle  11. prosince 2022

ne     4. prosince    2. neděle adventní

po    5. prosince          

út     6. prosince  –  Sv. Mikuláše, biskupa  

st     7. prosince  –  Památka sv. Ambrože,  biskupa a učitele církve                                 

čt     8. prosince  –  Slavnost  PANNY  MARIE,  POČATÉ

                                  BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

pá    9. prosince  –   Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina         

so    10. prosince  –  Panny Marie Loretánské                 

ne    11. prosince   3. neděle adventní           

********************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne   11:00  S prosbou o dar zdraví

st    18:00    Za + Libuši a Františka Tupých, rodiče, sourozence a živou rodinu

čt     18:30    Za živou a + rodinu Vrzalovu, Dedkovu  a Stojanovu                  

pá   18:00    Ke cti a chvále sv. archanděla Michaela

so     8:00    Ke cti a chvále Ducha svatého

ne   11:00    Za Josefa Mimochodka, manželku Marii,  syna Josefa a živou rodinu

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích     

ne      8:00    Za + Josefa Skopala, manželku, syna, živou a + rodinu

čt      17:00    Za živou a + rodinu Lizalovu, Brablcovu, Vychodilovu a za duše v očistci

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (04. 12.)  17:00             Na daný úmysl

so  (10. 12.)  17:00             Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30     Za živou a + rodinu Pěnčíkovu

út       17:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne       9:30     Za + rodinu Čechovu a duše v očistci

********************************************************************************** 

O z n a m y   na  dobu adventní  do  neděle  11. prosince  2022

Dnes  je 2. neděle adventní.  Mše svatá  ve Věžkách je v 17:00 hod.. Na konci dnešní mše svaté přijde Mikuláš a pokud zde najde hodné děti obdaří je malým dárečkem..

Ve čtvrtek  je  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svaté jsou ve Zlobicích a Ratajích.

V sobotu  jsou v 8:00 hod. roráty v Ratajích;  po rorátech je snídaně na faře. Večerní mše svatá je v 17:00 hod. ve Věžkách.

Příští neděle  je 3. adventní;  .

Po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek  budou dle domluvy na faře. Modlitby otců budou rovněž dle domluvy na faře.

(Rataje) –          V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v prosinci.                                                      

(Počenice)    –   Na stolečku v zadní části kostela jsou  připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v prosinci.  

Milí farníci, jako každoročně máme v kostele „Adventní stromeček“. Snad již nemusím opakovat, že za každý dárek pro chudé děti v misiích si na stromeček můžete pověsit ozdobu.   Na konci adventní doby pak podle ozdobeného stromečku poznáme, jak jste byli štědří.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.