Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Slavíme liturgické mezidobí od neděle 20. listopadu
do 
1. neděle adventní 27. listopadu 2022

ne     20. listopadu   Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

po    21. listopadu  –  Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě         

út     22. listopadu    Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

st     23. listopadu  –  Sv. Klementa I., papeže a mučedníka                                

čt     24. listopadu  –  Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků      

pá    25. listopadu  –   Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice          

so    26. listopadu                                                                                                       

ne    27. listopadu   1. neděle adventní         

********************************************************************************** 

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne   11:00    Za + Vlastimilu Tupou, manžela, syna Josefa a duše v očistci

po   18:00    Za + Bedřicha Mokrého a duše v očistci

st    18:00    Za + rodinu Procházkovu                           

pá   18:00    Za + Vítězslava Vrzala, rodiče a + Vlastimilu Vrzalovu

ne   11:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      17:00    Za + Josefa Doležela, rodiče a živou rodinu

ne      8:00    Za + Miloslava Dedka, manželku, živou a + rodinu

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (19. 11.)   17:00             Na daný úmysl

so  (26. 11.)   17:00             Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30     Za + Helenu Dvořákovu, manžela, živou a + rodinu

út       17:00     Za živou a + rodinu Šaňkovu

ne       9:30     Za + Zdeňka Chmelaře, manželku  a rodiče z obou stran

********************************************************************************** 

O z n a m y   na   mezidobí  do  neděle  27. listopadu  2022

Dnes  je  Slavnost Ježíše Krista Krále. Sbírka této neděle je na opravu kostela .

Ve čtvrtek bude v kostele ve Zlobicích adorační den.  Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena od 12:30 hod. do začátku mše svaté. Zapisujte se, prosím, na připravený arch.

V sobotu  bude mše svatá  ve Věžkách v 17:00 hod..                                       

Příští neděli  je 1. neděle adventní;  při mši svaté požehnám adventní věnce.

Po mši svaté dnes mimořádně nepokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek a otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje) –          V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v prosinci.                                                      

(Počenice)    –   Na stolečku v zadní části kostela jsou  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v prosinci.  

V sobotu 26. listopadu bude ve 14:00 hod. na faře v Ratajích tvorba adventních věnců.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.