22. neděle v mezidobí

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 28. srpna do neděle 4. září 2022

ne     28. srpna     22. neděle v mezidobí

po    29. srpna   –   Památka Umučení sv. Jana Křtitele

út     30. srpna        

st     31. srpna                             

čt       1. září       

pá      2. září            

so      3. září     –   Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve                            

ne      4. září      23. neděle v mezidobí

**************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne   11:00     Za + P. Zdeňka Pospíšila

st    19:00     Za + Roberta Nezvala

pá   19:00     Na úmysl dárce

so   19:00      Za + Bronislava Kulíška a rodiče

ne     8:00      Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

**************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za   živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      18:00    Za všechny nové školáky, děti, mládež,
                        za Boží pomoc a ochranu pro ně i jejich rodiče a učitele

Kaple v Bojanovicích

ne     11:00   Za Marii Konečnou, manžela, rodiče a duše v očistci

**************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (27. 08.)  18:00             Na daný úmysl

ne  (04. 09.)  18:00             Na daný úmysl

 

**************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne   9:30    Za + Marii Šidlejovu a za duše v očistci

út  18:00   Za + Martu Číhalovu, živou a + rodinu

 

Kaple v Tetěticích

ne       9:30    Za živé a + občany z Tetětic

**************************************************************************** 

O z n a m y   na   mezidobí  do  neděle  4. září  2022

Dnes  je  22. neděle v mezidobí.

V sobotu  je mše svatá v Ratajích v 19:00 hod.

Příští neděle  je  23. v mezidobí.

V Tetěticích a Bojanovicích je hodová mše svatá, proto je mše svatá v Ratajích již v 8:00.

Ve Věžkách je mše svatá v 18:00 hod..

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 2. září.  Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a  Popovicích navštívím v sobotu 3. září.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:

v Ratajích ……..… při sbírce   Kč 5 465      od Bohu známých dárců    Kč   4 900
ve Zlobicích ………                    Kč 6 080                                                            -0-                               v Počenicích ………                   Kč 1 506                                                      Kč   1 600
                           od manželů Anděly a Jaroslava Horákových                Kč 30 000

Všem dárcům ať Pán odplatí podle jejich štědrosti.

Prosím rodiče, aby si pro své děti,  které budou chodit do školy v Ratajích, vyzvedli v zákristii přihlášky do náboženství  a  vyplněné je vrátili  ještě dnes.  Děkuji.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období říjen až prosinec.                                                                                   

(Počenice)           –   Na stolečku v zadní části kostela jsou  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období září  až prosinec.  

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.