21. neděle v mezidobí

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 21. srpna do neděle 28. srpna 2022

ne     21. srpna     21. neděle v mezidobí

po    22. srpna   –   Památka Panny Marie Královny

út     23. srpna   –   Sv. Růženy z Limy, panny     

st     24. srpna   –   Svátek sv. Bartoloměje                           

čt     25. srpna   –   Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a  Kristína, mučedníků    

pá    26. srpna            

so    27. srpna   –   Památka sv. Moniky

ne    28. srpna    22. neděle v mezidobí                  

************************************************************************ 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

 

ne   11:00     Za + Rostislava a Bohumilu Kovářovy, syny a živou rodinu

ne    11:00     Za + P. Zdeňka Pospíšila

************************************************************************ 

 V případě  p o h ř b u,  

 prosím,  volejte  na  telefonní číslo  733 741 270  

************************************************************************ 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za + Zdeňka Odstrčilíka  s prosbou za Boží
                        pomoc a ochranu Panny Marie pro děti  a vnoučata

ne       8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

************************************************************************ 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (20. 08.)  18:00             Na daný úmysl

so  (27. 08.)  18:00             Na daný úmysl

************************************************************************ 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne       9:30    Za + Marii Šidlejovu a za duše v očistci

************************************************************************ 

O z n a m y   na   mezidobí  do  neděle  28. srpna  2022

Dnes  je  21. neděle v mezidobí.  Sbírka této neděle je věnována na opravu kostela.

Příští týden čerpám dovolenou;  v případě pohřbu,  prosím,  volejte  na  telefonní  číslo  733 741 270

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách  v 18:00 hod..

Příští neděle  je  22. v mezidobí.    

Prosím rodiče, aby si pro své děti,  které budou chodit do školy v Ratajích, vyzvedli v zákristii přihlášky do náboženství  a  vyplněné je vrátili  nejpozdějí do 28. srpna. Děkuji.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

V sobotu 27. srpna  bude pouť farnosti Rataje na Svatý Hostýn.

Odjezd autobusu z autobusových zastávek:
Popovice                      7:15 hod.
Sobělice kaplička          7:20 hod.
Rataje u kostela            7:25 hod.
Rataje u ZOD               7:30 hod.
Šelešovice                    7:40 hod.

Návrat po 14. hodině. Příspěvek na dopravu 100 Kč. Přihlásit se můžete u pana Zdeňka Zezuly Rataje č. 19. Zaplacení příspěvku tamtéž.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v září.                                                                                                  

(Počenice)           –   Na stolečku v zadní části kostela jsou  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v září.  

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.